Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirler.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Bölüm Numaralama - Numaralama sekmesini seçin


Seviye

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numaralandırma

Specify the formatting for the selected outline level.

Paragraf Biçemi

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Sayı

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3, ...

Arapça rakamlar

A, B, C, ...

Büyük harfler

a, b, c, ...

Küçük harfler

I, II, III, ...

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii, ...

Roma rakamları (küçük)

A,... AA,... AAA,...

Özdeş büyük harflerle alfabetik numaralandırma. Harf sayısı bölüm seviyesini belirtir. Örneğin, "BBB" üçüncü bölümdeki ikinci sayıdır.

a,... aa,... aaa,...

Özdeş küçük harflerle alfabetik numaralandırma. Harf sayısı bölüm seviyesini belirtir. Örneğin, "cc" bölüm ikideki üçüncü sayıdır.

Hiçbiri

Numaralandırma sembolü yok. Sadece Ayırıcı alanlarda tanımlı karakter veya sembol, numaralandırılmış satırın başında görünür.


Karakter Biçemi

Select the character style of the numbering character.

Alt seviyeleri göster

Bölüm numaralandırma eklemek için anahat düzeyleri sayısını seçin.Örneğin, bölüm numaralandırmayı üç düzeyde göstermek için "3" seçeneğini seçin: 1.1.1

Ayırıcıdan Önce

Bölüm numarasından önce göstermek istediğiniz metni giriniz. Örneğin, "Bölüm 1" yapmak için "Bölüm" yazın.

Ayırıcıdan Sonra

Bölüm numarasından sonra göstermek istediğiniz metni giriniz. Örneğin, "1." yapmak için (.) nokta yazın.

Burdan başla

Bölüm numaralandırmasının yeniden başlamasını istediğiniz sayıyı girin.

Lütfen bizi destekleyin!