Bölüm Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirtir.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Bölüm Numaralama seçeneğini seçin


Bölüm numaralandırma paragraf biçemlerine bağlanmıştır. Varsayılan olarak "Başlık" paragraf biçemleri (1-10) karşılık gelen bölüm numaralandırma seviyelerine (1-10) atanır. Eğer isterseniz, farklı paragraf biçemlerini farklı anahat numaraladırma seviyelerine atayabilirsiniz.

Öneri Simgesi

Numaralandırılmış başlıklar istiyorsanız, paragraf biçemine numara atamak için Araçlar - Bölüm Numaralandırma menü komutunu kullanın. Biçimlendirme araç çubuğundaki Numaralandırma simgesini kullanmayın.


Not Simgesi

Ekran görüntüsündeki bölüm ve anahat numaralarını vurgulamak için Görünüm - Alan Gölgeleme'yi seçin.


Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirler.

Konum

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Yükle/Kaydet

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Not Simgesi

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


İsimsiz 1 - 9

Seçtiğini anahat seviyesine atamak için önceden tanımlanmış numaralandırma biçemini seçin.

Farklı Kaydet

Bölüm ve anahat seviyesi için mevcut ayarları kaydedebileceğiniz iletişim penceresi açar. Daha sonra bu ayarları başka bir belgeden yükleyebilirsiniz.

Farklı Kaydet

Listedeki numaralandırma biçemine tıklayın ve daha sonra biçem için isim girin. Numaralar biçemlerin atandığı anahat seviyelerine karşılık gelir.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!