Tablolar için Otomatik Biçimlendirme

Biçimleri mevcut tabloya yazı tipleri, gölgelendirme ve kenarlıkları da içerecek şekilde uygular.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Otomatik Biçimlendirme Biçemleri seçeneğini seçin (tabloda imleç ile).


Bir Otomatik Biçimlendirmeyi Tabloya Uygulama

  1. Bir tablo hücresine tıklayın, veya biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

  2. Tablo - Otomatik Biçimlendirme Biçemleri'ni seçin, ve uygulamak istediğiniz biçeme tıklayın.

  3. Tamam'a tıklayın.

Biçim

Tablolar için kullanılabilir biçimlendirme biçemlerini listeler. Uygulamak istediğiniz biçimi seçin ve TAMAM'a tıklayın.

Ekle

Listeye yeni bir tablo biçemi ekler.

  1. Belgenizdeki bir tabloyu biçimlendirin.

  2. Tabloyu seçin ve Tablo - Otomatik Biçimlendirme Biçemleri'ni seçin.

  3. Ekle'yi tıklayın.

  4. Otomatik Biçim Ekle penceresinde bir isim girin ve Tamam'a tıklayın.

Sil

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Yeniden adlandır

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Biçimlendirme

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Sayı biçimi

Seçilen tablo biçeminde numaralandırma biçimlerini içerir.

Yazı Tipi

Seçilen tablo biçeminde yazı tipi biçimlerini içerir.

Hizalama

Seçilen tablo biçeminde hizalama biçimlerini içerir.

Borders

Seçilen tablo biçeminde kenarlık biçimlerini içerir.

Desen

Seçilen tablo biçeminde arkaplan biçimlerini içerir.

Lütfen bizi destekleyin!