Manage Styles

Biçimlendirme biçemlerini uygulamak, düzenlemek, biçem eklemek ve kaldırmak veya oluşturmak için Biçemler penceresini kullanın. Biçemi uygulamak için bir girdiye çift tıklayın.

Bu komuta erişmek...


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

Varsayılan olarak, Biçemler penceresi kullanılabilir biçemlerin önizlemelerini gösterir. Önizlemeler, biçemler listesinin altındaki Önizlemeleri Göster kutusunun işaretini kaldırarak devre dışı bırakılabilir.

Biçem Sınıfı

Icon Paragraph Styles

Paragraf Biçemleri

Displays formatting styles for paragraphs. Use paragraph styles to apply the same formatting, such as font, numbering, and layout to the paragraphs in your document.

Icon Character Styles

Karakter Biçemleri

Karakterler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Paragraf içinde seçili metne yazı karakteri biçemlerinin uygulanması için karakter biçemlerini kullanın.

Icon Frame Styles

Çerçeve Biçemleri

Çerçeveler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Çerçeve anahatlarını ve konumunu biçimlendirmek için çerçeve biçemlerini kullanın.

Icon Page Styles

Sayfa Biçemleri

Sayfalar için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere sayfa anahatlarını belirlemek için sayfa biçemlerini kullanın.

Icon List Styles

Liste Biçemleri

Numaralı ve madde imli listeler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Numara ve madde imi karakterlerini biçimlendirme ve girinti tanımlamak için biçem listeleyi kullanın.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Belge içerisinde seçtiğiniz metne veya nesneye seçtiğiniz biçemi uygular. Bu simgeye tıklayın ve daha sonra bir seçimi belgeye sürükleyerek biçemi uygulayın. Bu kipten çıkmak için, simgeye tekrar tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Daha fazla komutun olduğu bir alt menü açar.

New Style from Selection

Mevcut paragraf, sayfa veya seçimin biçimine dayalı yeni bir biçem oluşturur.

Update Selected Style

Belge içerisindeki imlecin bulunduğu konumdaki elle biçimlendirilmiş öznitelikler Biçemler penceresinde seçili olan biçeme eklenecektir.

Load Styles from Template

Opens the Load Styles from Template dialog to import styles from another document.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Select the text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Body Text paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Lütfen bizi destekleyin!