Koşul

Koşullu biçemler için koşulları buradan tanımlayın.

Bu komuta erişmek...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Koşullu biçemler, içeriğe bağlı olarak farklı özellikleri olan paragraf biçemleridir. Bir kez tanımlandığında, koşullu biçemlerin koşullu özelliklerini değiştiremezsiniz.

LibreOffice paragraf özelliklerinin duruma bağlı biçemlerini takip eder şekilde uygular (koyu satırla iletişim alanlarının başlıklarına karşılık gelir): Eğer bir paragraf Uygulanmış Biçeme sahip İçerik içindeki duruma bağlı bir biçem ile biçimlendirildiyse, o duruma ait olan Paragraf Biçemi kullanılır. Eğer İçerik kısmına hiç bir biçem bağlanmadıysa, durumsal biçem içinde tanımlanmış özellikler kullanılır. Takip eden örnekler bu ilişkiyi açıklar:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Biçemler penceresinden Yeni 'yi seçerek ve sonrasında Paragraf Biçimleri iletişim penceresinden iş mektubunuzda istediğiniz paragraf özelliklerini seçerek yeni bir Paragraf Biçemi tanımlayın. Bu biçemi "İş mektubu" olarak adlandırın.

  3. Daha sonra, yeni Paragraf Biçemi 'ni bir koşullu biçem olarak tanımlamak için Durum sekmesine tıklayın ve Koşullu biçem alanını seçin.

  4. İçerik 'te üst bilgiyi seçin ve Paragraf Biçemleri 'nin altında iş mektubunuzdaki üst bilgi için biçemi seçin; örneğin, varsayılan Paragraf Biçemi "Üst Bilgi". Ayrıca kendi biçeminizi de seçebilirsiniz.

  5. Paragraf Biçemini, içeriğe Paragraf Biçemleri listesinde seçilen girdiye çift tıklayarak ya da Uygula 'yı kullanarak uygulayabilirsiniz.

  6. Paragraf Biçemi iletişim penceresini kapatmak için TAMAM 'a tıklayın ve daha sonra iş mektubuzda üst bilgiyi de içeren tüm paragrafları yeni "İş mektubu" koşullu Paragraf Biçemi ile biçimlendirin. (Üst bilgiye tıkladığınızda yeni iş mektubu biçemini kullanmak için, biçem listesinde Tüm Biçemler ya da Özel Biçemler ' i görüntülemeniz gerekebilir.)

Üst bilgi metni Üst Bilgi Paragraf Biçeminde tanımladığınız özelliklere sahipken, belgenin diğer bölümleri iş mektubu koşullu Paragraf Biçemi 'nde tanımlı özelliklere sahiptir.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


İçeriğe uygulanan Paragraf Biçemi diğer biçimler (RTF, HTML v.b.) şeklinde dışa aktarılırken kullanılır.

Koşullu biçemler

Bir biçemi koşullu biçem olarak tanımlamak içen bu kutucuğu işaretleyin.

İçerik

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Bir içerikte uygulanmış Paragraf Biçemlerinin listesini buradan görebilirsiniz.

Paragraph Styles

Liste kutusunda, içeriğe atanabilecek tüm Paragraf Biçemlerinin bir listesi içerilmiştir.

Biçem Grupları

Bunlar Biçemler penceresinde görüntüleyebileceğiniz biçem gruplarıdır.

İsim

Anlamı

Otomatik

Geçerli içeriğe uygun biçemleri gösterir.

Tüm Biçemler

Etkin biçem sınıfının tüm biçemlerini gösterir.

Kullanılan Biçemler

Geçerli belgede uygulanan biçemleri (seçilen sınıfta) gösterir.

Özel Biçemler

Seçilen biçem sınıfındaki tüm kullanıcı tanımlı biçemleri gösterir.

Karakter Biçemleri

Metin için biçimlendirme biçemlerini gösterir.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Liste Biçemleri

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Dizin Biçemleri

Dizinler için biçimlendirme biçemlerini gösterir.

Special Styles

Üst bilgiler, alt bilgiler, dipnotlar, son notlar, tablolar ve başlıklar için biçimlendirme biçemlerini gösterir.

HTML Biçemleri

HTML belgeleri için biçemlerin bir listesini gösterir.

Koşullu Biçemler

Kullanıcı tanımlı şartlı biçemleri gösterir.

Hiyerarşik

Bir hiyerarşik listede seçilen sınıftaki biçemleri gösterir. Alt seviyedeki biçemleri görmek için alt seviye isminin yanındaki artı (+) işaretini tıklayın.


Kaldır

Seçilen biçeme atanmış mevcut içeriği kaldırmak için buraya tıklayın.

Ata

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!