Numaralama Biçemleri

Buraya Numaralandırma Biçemi oluşturabilirsiniz. Numaralandırma biçemleri Biçemler penceresinde düzenlenmektedir.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).


Bir numaralandırma biçemi oluşturulduğunda, bu numaralandırmaya bir isim atanır. Bu sebeple bu tarz şablonlar "adlandırılmış" numaralandırmalar olarak da çağrılır. Doğrudan biçimlendirme için kullanılan adlandırılmamış numaralandırmalar, Madde imi ve Numaralandırmalar iletişim penceresinden veya nesne araç çubuğundaki simgeler ile oluşturulabilir.

Yönet

Seçilen biçem için seçenekleri ayarla.

Madde İşaretleri

Uygulayabileceğiniz değişik yer imi biçemlerini görüntüler.

Not Simgesi

Numaralandırmak ve madde imleri sadece Writer, Impress ve Draw'da desteklenmektedir.


Numbering Style

Kullanabileceğiniz farklı numaralandırma biçemlerini gösterir.

Anahat

Sıralı dizi bir listeye uygulayabileceğiniz farklı biçemleri görüntüler. LibreOffice, bir sıralı dizi listesinde dokuza kadar anahat seviyesini destekler.

Image

Bir madde işaretli listede kullanabileceğiniz farklı madde işaretlerini görüntüler.

Konum

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Numaralandırılmış ve madde imi listeleri için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar. Eğer isterseniz, sıralı dizideki tekil seviyelere biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!