Sil

Tablodan seçilmiş sütunu/sütunları siler.

Bu komut, imleç sadece bir tablo içindeyse kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

From toolbars:

Icon Delete Column

Sütun Sil


Lütfen bizi destekleyin!