Sütunlar/Satırlar Ekle

Tabloya bir satır veya sütun ekler. Bu komut sadece imleç tablo içerisindeyse kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Tablo - Ekle - Sütunlar seçeneğini seçin.

Tablo - ekle - Satırlar seçeneğini seçin.

From the context menu:

Choose Insert - Rows.

Choose Insert - Columns.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Rows.

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Columns.


Ekle

Sayı

İstediğiniz satır veya sütun sayısını girin.

Konum

Sütun veya satırların ekleneceği yeri tanımlar.

Önce

Mevcut sütunun soluna yeni sütun ekler veya mevcut satırın üstüne yeni satır ekler.

Sonuna ekle:

Mevcut sütunun sağına yeni sütun ekler veya mevcut satırın altına yeni satır ekler.

Lütfen bizi destekleyin!