Sütunlar/Satırlar Ekle

Tabloya bir satır veya sütun ekler. Bu komut sadece imleç tablo içerisindeyse kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Ekle - Sütunlar seçeneğini seçin.

Tablo - ekle - Satırlar seçeneğini seçin.

Tablo çubuğunda şunu tıklayın

Simge

Sütun Ekle

Simge

Satır Ekle


Ekle

Sayı

İstediğiniz satır veya sütun sayısını girin.

Konum

Sütun veya satırların ekleneceği yeri tanımlar.

Önce

Mevcut sütunun soluna yeni sütun ekler veya mevcut satırın üstüne yeni satır ekler.

Sonuna ekle:

Mevcut sütunun sağına yeni sütun ekler veya mevcut satırın altına yeni satır ekler.

Please support us!