Sütun

Sütunların genişliğini ayarlayın veya sütunları seçin, ekleyin ve silin.

Bu komuta erişmek...

Bir hücrenin içerik menüsünden Sütun seçeneğini seçin.


Genişlik...

Seçilen sütunun genişliğini değiştirir.

En uygun genişlik

Hücre içeriklerini karşılamak için sütun genişliğini otomatik ayarlar. Bir sütunun genişliğini değiştirmek tablodaki diğer sütunların genişliğini etkilemez. Tablonun genişliği sayfa genişliğini aşamaz.

Sütunları Eşit Dağıt

Seçili sütunun genişliğini seçimdeki en geniş sütunla eşleşecek şekilde ayarlar. Tablonun toplam genişliği sayfa genişliğini geçemez.

Seç

İmleci barındıran sütunu seçer. Bu seçenek sadece imleç bir tabloda ise kullanılabilir.

Ekle...

Tabloya bir satır veya sütun ekler. Bu komut sadece imleç tablo içerisindeyse kullanılabilir.

Sil

Tablodan seçilmiş sütunu/sütunları siler.

Lütfen bizi destekleyin!