Satır

Satırların yüksekliğini ayarlayın veya satırları seçin, ekleyin ve silin.

Bu komuta erişmek...

Hücrenin içerik menüsünden Satır seçeneğini seçin.


Row Height

Changes the height of the selected row(s).

Optimal Row Height

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

Distribute Rows Evenly

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Seç

İmleci içeren satırı seçer.

Ekle...

Tabloya bir satır veya sütun ekler. Bu komut sadece imleç tablo içerisindeyse kullanılabilir.

Sil

Tablodan seçilen satır(ları) siler.

Lütfen bizi destekleyin!