Satır

Satırların yüksekliğini ayarlayın veya satırları seçin, ekleyin ve silin.

Bu komuta erişmek...

Hücrenin içerik menüsünden Satır seçeneğini seçin.


Yükseklik

Seçilen satır(lar)ın yüksekliğini değiştirir.

İdeal Yükseklik

Satır yüksekliğini, hücrelerin içeriği ile eşleştirmek için otomatik olarak ayarlar. Bu, yeni tablolar için varsayılan ayardır.

Satırları Eşit Dağıt

Seçili satırların yüksekliğini seçimdeki en yüksek satırın yüksekliğine göre ayarlar.

Seç

İmleci içeren satırı seçer.

Ekle...

Tabloya bir satır veya sütun ekler. Bu komut sadece imleç tablo içerisindeyse kullanılabilir.

Sil

Tablodan seçilen satır(ları) siler.

Lütfen bizi destekleyin!