Hücre

Bu komut sadece belgenizde bir tablo seçtiğinizde veya imleç bir tablo hücresinde ise kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

tabloda sağ tıklayın Hücrel seçeneğini seçin.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Üst

Hücrenin içeriğini hücrenin üst kenarına göre hizalar.

Orta (dikey)

Hücrenin içeriğini dikey olarak ortalar.

Alt

Hücrenin içeriğini hücrenin alt sınırına hizalar.

Koruma

Seçilen hücrelerin içeriklerinin düzenlenmesini önler.

Korumayı kaldır

Mevcut tabloda seçili tüm hücreler için hücre korumasını kaldırır.

Lütfen bizi destekleyin!