Metin Akışı

Tablodan önceki ve sonraki metin için metin akış seçeneklerini ayarla.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Özellikler - Metin Akışı sekmesini seçin.


Metin akışı

Ayır

Bu kontrol kutusunu işaretleyin ve sonra tablo ile birleştirmek istediğiniz sonlandırmanın türünü seçin.

Sayfa

Tablodan sonra veya önce bir sayfa sonlandırması ekler.

Sütun

Çok sütunlu sayfadaki tablodan önce veya sonra bir sütun sonlandırması ekler.

Önce

Tablodan önce bir sayfa veya sütun sonlandırması ekler.

Sonuna ekle:

Tablodan sonra bir sayfa veya sütun sonlandırması ekler.

Sayfa Biçemi İle

İlk sayfaya tanımladığınız sayfa biçemini takip eden sayfa sonlandırmasına uygular.

Sayfa Biçemi

İlk sayfayı takip eden sonlandırmaya uygulamak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Sayfa numarası

Kesmeyi takip eden ilk sayfa için sayfa numarası girin. Geçerli sayfa numaralandırmasının devam etmesini istiyorsanız onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bölünmüş yatay sayfalara ve sütunlara tablo da izin ver.

Bir tablonun satırları arasına sayfa sonlandırması veya sütun sonlandırmasına izin verir.

Sayfa ve sütunlarda satırların kesilmesine izin ver

Tablonun bir satırının içine saya sonlandırması veya sütun sonlandırmasına izin verir. Eğer Başlığı Tekrarla seçeneği seçilmişse bu seçenek tablonun birinci satırına uygulanmaz.

Paragrafları bir arada tut

Bir sonlandırma eklediğinizde tablo ve takip eden paragrafı birlikte tutar.

Başlığı tekrar et

Tablo birden fazla sayfaya uzanırsa yeni sayfada tablo başlığını tekrar eder.

İlk ... satır

Başlıkta dahil edilecek satır sayısını girin.

Metin Yönelimi

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

Dikey hizalama

Tablodaki hücreler için dikey metin hizalamayı tanımlar.

Lütfen bizi destekleyin!