Tablo

Seçilen tablo için boyut, konum, aralık ve hizalama seçeneklerini belirleyin.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Özellikler - Tablo sekmesini seçin.


Özellikler

İsim

Tablo için dahili bir isim girin. Bu ismi tabloyu Gezginde çabucak konumlandırmak için kullanabilirsiniz.

Genişlik

Tablonun genişliğini girin. Bu kontrol kutusu sadece Hizalama alanındaki Otomatik seçeneği seçilmemişse etkindir.

Göreceli

Tablo genişliğini sayfa genişliğinin yüzdesi olarak görüntüler.

Hizalama

Seçilen tablo için hizalama seçeneklerini ayarla.

Otomatik

Tabloyu yatay olarak sola ve sağa sayfa sınırına doğru genişletir. HTML belgelerindeki tablolarda önerilen ayar budur.

Solda

Tablonun sol köşesini sayfanın sol sınırına hizalar.

Sol kenar

Tablonun sol kenarını Boşluk alanı içinde tanımladığınız Sol girinti kadar yaslar.

Sağa

Tablonun sağ köşesini sayfanın sağ sınırına hizalar.

Ortada

Tabloyu sayfada yatay olarak ortalar.

Kılavuz

Tabloyu yatay olarak Boşluk alanı içindeki Sol ve Sağ kutularında tanımladığınız değerlere göre hizalar. LibreOffice tablo genişliğini otomatik hesaplar. Bu alanı tekil sütun genişliği tanımlamak için seçin.

Uzaklık

Solda

Sol sayfa boşluğu ve tablonun sol kenarı arasında bırakmak istediğiniz bolşuk miktarını girin. Bu özellik eğer Otomatikveya Sol seçeneği Hizalama kısmında seçili ise etkin değildir.

Sağa

Sağ sayfa boşluğu ve tablonun sağ kenarı arasında bırakmak istediğiniz bolşuk miktarını girin. Bu özellik eğer Otomatikveya Sağ seçeneği Hizalama kısmında seçili ise etkin değildir.

Üst

Tablonun üst kenarı ve tablo üzerindeki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Altta

Tablonun alt kenarı ve tablo altındaki metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Öneri Simgesi

Bir belgenin, başlığın veya alt bilginin başındaki bir tabloya paragraf eklemek için, imleci ilk hücredeki herhangi bir içeriğin önüne yerleştirin ve ardından +Enter tuşlarına basın.


Özellikler

Metin yönü

Karmaşık metin düzeni (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönünü belirleyin. Bu özellik ancak karmaşık metün düzeni (CTL) desteği etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!