Tablo Biçimi

Seçili tablonun özelliklerini belirtir, örneğin, isim, hizalama, boşluklar, sütun genişliği, çerçeveler ve arkaplan.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Özelliklerseçeneğini seçin.


Tablo

Seçilen tablo için boyut, konum, aralık ve hizalama seçeneklerini belirleyin.

Metin Akışı

Tablodan önceki ve sonraki metin için metin akış seçeneklerini ayarla.

Sütunlar

Sütun genişlik özelliklerini belirleyin.

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!