Nesne

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler'i seçin.

 Icon Object Properties

Nesne Özellikleri


Tür

Bir sayfa seçili nesnenin ya da çerçevenin boyutunu ve konumunu belirtir.

Seçenekler

Seçilen nesne, grafik veya çerçeve için özellikleri belirtir.

Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Köprü

Seçilen grafik, çerçeve veya OLE nesnesi için köprü özelliklerini belirtin.

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Bir grafik, çerçeve veya OLE nesnesine tıklandığında çalıştırılan makroyu tanımlar.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!