Seçenekler

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Resim - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Seçenekler sekmesini seçin.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

İsim

Seçilen madde için bir isim girin.

tip

Uzun belgelerde bir nesneye, grafiği ya da çerçeveye daha sonrasında hızlıca ulaşmak için anlamlı bir isim atayın.


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Açıklama

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

Önceki bağlantı

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Sonraki bağlantı

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Koruma

Seçilen madde için koruma seçeneklerini belirtir.

Contents

Seçilen maddenin içeriğinin değişmesini önler.

Seçilen maddenin içeriğini hala kopyalayabilirsiniz.

Position

Seçilen maddenin mevcut belgedeki konumunu kilitler.

Size

Seçilen maddenin boyutunu sabitler.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

Çerçeve içeriğinin dikey hizalamasını belirler. Asıl olarak metin içeriğini hedefler ama tablolar ve çerçeveler, grafikler veya çizimler gibi diğer sabitlenmiş metin alanlarını (karakter veya paragraf olarak sabitlenmiş) da etkiler.

Özellikler

Seçilen madde için yazdırma ve metin seçeneklerini belirtir.

Salt-okunur belgede düzenlenebilir (sadece çerçeveler)

Salt-okunur (yazma-korumalı) bir belgedeki bir çerçeveyi düzenlemenize izin verir.

Yazdır

Belgeyi yazdırdığınızda seçilen maddeyi ekler.

Text direction (frames only)

Bir çerçevedeki tercih edilen metin akış yönünü belirler. Sayfa için varsayılan metin akışını kullanmak için, listeden Üst seviye nesne hizalama ayarlarını kullanı seçiniz.

Lütfen bizi destekleyin!