Seçenekler

Seçilen nesne, grafik veya çerçeve için özellikleri belirtir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Resim - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Biçemler içerik menüsünden Değiştir/Yeni - Seçenekler sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Seçenekler sekmesini seçin.


İsim

Seçilen maddenin ismini ve karşılık gelen bağlantıları belirtir.

İsim

Seçilen madde için bir isim girin.

Öneri Simgesi

Uzun belgelerde bir nesneye, grafiği ya da çerçeveye daha sonrasında hızlıca ulaşmak için anlamlı bir isim atayın.


Alternatif metin (sadece kayan çerçeveler, grafikler ve nesneler için)

Seçilen öğe kullanılmaz durumunda ise gözükmesini istediğiniz metni girin. Engelli insanlar için de alternatif metinler kullanılabilir.

Önceki bağlantı

Bağlantılı bir sıralamadaki bir öğeden önce gelen öğeyi (nesne, grafik veya çerçeve) gösterir. Önceki bağlantıya eklemek veya bağlantıyı değiştirmek için, listeden bir isim seçin. Çerçeveleri bağlıyorsanız, mevcut çerçeve ve hedef çerçevenin boş olması gerekir.

Sonraki bağlantı

Bağlantılı bir sıralamadaki bir öğeden sonra gelen öğeyi (nesne, grafik veya çerçeve) gösterir. Önceki bağlantıya eklemek veya bağlantıyı değiştirmek için, listeden bir isim seçin. Çerçeveleri bağlıyorsanız, mevcut çerçeve ve hedef çerçevenin boş olması gerekir.

Koruma

Seçilen madde için koruma seçeneklerini belirtir.

İçeriği Koru

Seçilen maddenin içeriğinin değişmesini önler.

Seçilen maddenin içeriğini hala kopyalayabilirsiniz.

Konumu Koru

Seçilen maddenin mevcut belgedeki konumunu kilitler.

Boyutu Koru

Seçilen maddenin boyutunu sabitler.

Özellikler

Seçilen madde için yazdırma ve metin seçeneklerini belirtir.

Salt-okunur belgede düzenlenebilir (sadece çerçeveler)

Salt-okunur (yazma-korumalı) bir belgedeki bir çerçeveyi düzenlemenize izin verir.

Yazdır

Belgeyi yazdırdığınızda seçilen maddeyi ekler.

Metin akışı

Bir çerçevedeki tercih edilen metin akış yönünü belirler. Sayfa için varsayılan metin akışını kullanmak için, listeden Üst seviye nesne hizalama ayarlarını kullanı seçiniz.

Dikey hizalama içeriği

Çerçeve içeriğinin dikey hizalamasını belirler. Asıl olarak metin içeriğini hedefler ama tablolar ve çerçeveler, grafikler veya çizimler gibi diğer sabitlenmiş metin alanlarını (karakter veya paragraf olarak sabitlenmiş) da etkiler.

Metin yönü.

Lütfen bizi destekleyin!