Makro

Bir grafik, çerçeve veya OLE nesnesine tıklandığında çalıştırılan makroyu tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Ekle/Biçim - Resim - Özellikler - Makro sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Makro sekmesini seçin.

Araçlar - Otomatik Metin - Otomatik Metin (düğme) - Makro seçeneğini seçin.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Biçim - Karakter - Köprü sekmesinden - Olaylar düğmesini seçin.


Olay

Bir makroyu tetikleyebilecek olayları listeler. Sadece ilgili nesneyle ilişkili olaylar listelenir.

Takip eden tablo bir makronun tetikleyebileceğini nesne türlerini ve olayları listeler.

Olay

Olay tetikleyici

OLE nesnesi

Resim

Çerçeve

Otomatik Metin

Görüntü Haritası alanı

Köprü

Nesneye tıkla

nesne seçildi

Fare oku nesne üzerinde

fare işaretçisi nesne üzerinde hareket eder

Köprüyü Tetikle

nesneye atanmış köprüye tıklandı

Fare oku nesne üzerinde

fare işaretçisi nesne üzerinden geçer

Resim başarıyla yüklendi

resim başarıyla yüklendi

Resim yüklemesi sonlandırıldı

resmin yüklenmesi kullanıcı tarafından kesildi (örneğin indirilirken)

Resim yüklenemedi

resim başarı ile yüklenmedi

Alfa karakter girişi

metin girildi

Alfa olmayan karakter girdisi

Yazdırılamayan karakterlers, sekme ve satır surakları gibi, girildi

Çerçeve boyutunu değiştir

çerçeve yeniden boyutlandırıldı

Çerçeveyi taşı

çerçeve yaşındı

Otomatik metin eklemeden önce

Otomatik Metin girilmeden önce

Otomatik metin ekledikten sonra

Otomatik Metin girildikten sonra


Not Simgesi

Formlardaki kontrollere bağlı olan olaylar için, Kontrol özellikleri veya Form özellikleri'ne bakın.


Atanmış Eylem

Seçili olay gerçekleştiğinde çalışacak makroyu belirleyin.

Çerçeveler, belli olayları daha sonrasında olayın LibreOffice Writer veya fonksiyon tarafından işlendiğine karar veren fonksiyonlara bağlar. Data fazla bilgi için LibreOffice Basic'e bakın.

Makrodan

LibreOffice program veya açık LibreOffice belgelerini listeler. Bu liste içerisinde, makroları seçmek istediğiniz yeri seçin.

Varolan Makrolar

Kullanılabilir makroları listeler. Seçili olaya atamak istediğiniz makroyu seçin ve daha sonra Ata'ya tıklayın.

Ata

Seçilen eyleme seçilen makroyu atar.

Kaldır

Seçilen girdiden makro atamasını kaldırır.

Lütfen bizi destekleyin!