Wrap

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Wrap.

Biçim - Resim - Özellikler - Sarma sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Sarma sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve -Çerçeve - Kaydır sekmesini seçin.

Biçim - Kaydır - Düzenle - Kaydır sekmesini seçin.

From the context menu:

Choose Wrap.

Choose Wrap - Edit - Wrap tab.

From the tabbed interface:

Choose Image - Wrap tab.

From the sidebar:

On the Properties panel, choose Wrap deck.


tip

Bir tablonun etrafında metin kaydırmak için, tabloyu bir çerçeveye yerleştirin, daha sonra metni çerçevenin etrafından kaydırın.


Ayarlar

Hiçbiri

Nesneyi belgede ayrı bir satıra yerleştirir. Belgedeki Metin nesnenin üstünde ve altında görünür, ama nesnenin yanlarındadır.

Icon None

Hiçbiri

Önce

Eğer yeterli yer varsa metni nesnenin soluna kaydırır.

Icon Before

Önce

Sonuna ekle:

Yeterli yer olmadığında metni nesnenin sağına kaydırır.

Icon After

Sonuna ekle:

Paralel

Nesnenin kenar çerçevesinin dört bir yanına metni dağıtır.

Icon Parallel

Paralel

İçinden

Nesneyi metnin önüne yerleştirir.

Icon Through

İçinden

En Uygun

Metni otomatik olarak sola, sağa veya nesnenin kenar çerçevesinin dört yanına kaydırır. Sayfa ile nesne arasındaki fark 2cm'den az ise metin kaydırılmaz.

Icon Optimal

En Uygun

Seçenekler

Metin dağılımı seçeneklerini belirtin.

İlk Paragraf

Enter tuşuna basıldıktan sonra nesnenin altında yeni bir paragraf başlar. Paragraflar arasındaki boşluk nesnenin boyutu tarafından belirlenir.

Arkaplanda

Seçilen nesneyi arkaplana taşır. Bu seçenek yalnızca İçinden metin dağılım türünü seçerseniz kullanılabilir.

Dış hat

Metni nesnenin şeklin etrafına dağıtır. Bu seçenek İçinden metin dağılımı türü veya çerçeveler için kullanılabilir değildir. Bir nesnenin konturunu değiştirmek için, nesneyi seçin, daha sonra Biçim - Metin Dağılımı - Konturu Düzenleyi seçin.

Sadece dış kısım

Metni, nesne şeklindeki açık alanlara değil, yalnızca nesnenin dış hattına dağıtır. Bu özellik çerçeveler için uygun değildir.

Allow overlap

Specifies whether the object is allowed to overlap another object. This option has no effect on wrap through objects, which can always overlap.

Boşluklar

Seçilen nesne ile metin arasındaki boşluk miktarını belirtir.

Solda

Nesnenin sol kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Sağa

Nesnenin sağ kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Yukarı

Nesnenin üst kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Aşağı

Nesnenin alt kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Lütfen bizi destekleyin!