Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu New/Edit Style - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

From the context menu:

Choose Properties - Position and Size tab.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose Properties - Position and Size tab.

On the Object menu of the Object tab, choose Properties - Position and Size tab.

From the keyboard:

F4, then Position and Size tab.

From the status bar:

Click on the Selected Object Size area, Position and Size tab.


Boyut

Genişlik

Seçili nesne için istediğiniz genişliği girin.

Göreceli

Seçilen nesnenin genişliğini sayfa metin alanı genişliğinin yüzdesi olarak hesaplar.

Bağıl genişliği ilişkisi

%100 genişiliğin ne olduğuna karar verir: ya metin alanı (kenar boşlukları hariç) ya da tüm sayfa (kenar boşlukları dahil).

Yükseklik

Seçili nesne için istediğiniz yüksekliği girin.

Göreceli

Seçilen nesnenin yüksekliğini sayfa metin alanı yüksekliğinin yüzdesi olarak hesaplar.

Bağıl yükseklik ilişkisi

%100 yüksekliğin ne olduğuna karar verir: %100 genişiliğin ne olduğuna karar verir: ya metin alanı (kenar boşlukları hariç) ya da tüm sayfa (kenar boşlukları dahil).

Orantılı

Genişlik ya da yükseklik ayarlarını değiştirdiğinizde yükseklik ve genişlik oranını korur.

Gerçek boyut

Seçilen nesnelerin boyut ayarlarını özgün değerlerine sıfırlar.

note

Bu seçenek çerçeveler için kullanılabilir değildir.


Otomatik

Bir çerçevenin genişliğini ya da yüksekliğini çerçevenin içeriği ile eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlar. Eğer isterseniz, çerçeve içinn en küçük genişlik ye da en küçük yükseklik değeri belirtebilirsiniz.

note

Otomatik seçeneği ancak bir çerçeve seçtiğinizde kullanılabilir olacaktır.


Sabitleyici

Seçilen nesne ya da çerçeve için sabitleyici seçeneklerini belirleyin. Sabitleyici seçenekleri, iletişim penceresini Biçemler penceresinden açtığınızda kullanılabilir değildir.

Sayfaya

Seçimi mevcut sayfaya sabitler.

Paragrafa

Seçimi mevcut paragrafa sabitler.

Karakter olarak

Anchors the selection to a character. This is the default for images.

Karakter olarak

Seçimi karakter olarak sabitler. Mevcut satırın yüksekliği, seçimin yüksekliği ile eşleşmesi için yeniden boyutlandırılır.

Konum

Seçilen nesnenin mevcut sayfadaki konumu belirt

Yatay

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

Yazdıran

Seçili nesnenin sol kenarı ile Kime kutusundaki kaynak nokta arasındaki boşluk miktarını girin. Bu seçenek sadece Yatay kutudan "Soldan"ı seçerseniz kullanılabilir.

buraya

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Çift sayfalarda yansıt

Çift numaralı sayfalardaki yatay hizalama seçeneğini tersine çevirir.

tip

Görüntü döndürme seçeneğini, çift ya da tek sayfalardaki nesnelerin yerleşimini değiştirmek için kullanabilirsiniz.


Dikey

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Yazdıran

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


buraya

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Eğer bir nesneyi sabit yüksekliği olan bir çerçeveye sabitlerseniz sadece "Alt" ve "Orta" hizalama seçenekleri kullanılabilir.


Keep inside text boundaries

Seçilen nesneyi, nesnenin sabitlendiği metnin yerleşim sınırları içinde tutar. Seçilen nesneyi belgede herhangi bir yere yerleştirebilmek için bu seçeneğin seçilmemiş olması gerekmektedir.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Allow frame to split across pages

Allows the frame to continue on a next page when the content of the frame doesn't fit the current page anymore. Content around the frame will be wrapped on the last page.

By default, the Allow frame to split across pages option is disabled when you create a Text Frame in Writer. However, this option is selected when you open a document in Microsoft Word formats, containing floating tables.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Yeşil dikdörtgen seçilen nesneyi ve kırmızı dikdörtgen de hizalama kaynak noktasını gösterir. Nesneyi karakter olarak sabitlerseniz, kaynak dikdörtgeni kırmızı bir çizgiye dönüşür.

Lütfen bizi destekleyin!