Tür

Bir sayfa seçili nesnenin ya da çerçevenin boyutunu ve konumunu belirtir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Resim - Özellikler - Tür sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Tür sekmesini seçin.

Görünüm - Biçemler seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni - Tip sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Tip sekmesini seçin.


Boyut

Genişlik

Seçili nesne için istediğiniz genişliği girin.

Göreceli

Seçilen nesnenin genişliğini sayfa metin alanı genişliğinin yüzdesi olarak hesaplar.

Bağıl genişliği ilişkisi

%100 genişiliğin ne olduğuna karar verir: ya metin alanı (kenar boşlukları hariç) ya da tüm sayfa (kenar boşlukları dahil).

Yükseklik

Seçili nesne için istediğiniz yüksekliği girin.

Göreceli

Seçilen nesnenin yüksekliğini sayfa metin alanı yüksekliğinin yüzdesi olarak hesaplar.

Bağıl yükseklik ilişkisi

%100 yüksekliğin ne olduğuna karar verir: %100 genişiliğin ne olduğuna karar verir: ya metin alanı (kenar boşlukları hariç) ya da tüm sayfa (kenar boşlukları dahil).

Orantılı

Genişlik ya da yükseklik ayarlarını değiştirdiğinizde yükseklik ve genişlik oranını korur.

Gerçek boyut

Seçilen nesnelerin boyut ayarlarını özgün değerlerine sıfırlar.

note

Bu seçenek çerçeveler için kullanılabilir değildir.


Otomatik

Bir çerçevenin genişliğini ya da yüksekliğini çerçevenin içeriği ile eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlar. Eğer isterseniz, çerçeve içinn en küçük genişlik ye da en küçük yükseklik değeri belirtebilirsiniz.

Not Simgesi

Otomatik seçeneği ancak bir çerçeve seçtiğinizde kullanılabilir olacaktır.


Sabitleyici

Seçilen nesne ya da çerçeve için sabitleyici seçeneklerini belirleyin. Sabitleyici seçenekleri, iletişim penceresini Biçemler penceresinden açtığınızda kullanılabilir değildir.

Sayfaya

Seçimi mevcut sayfaya sabitler.

Paragrafa

Seçimi mevcut paragrafa sabitler.

Karakter olarak

Seçimi bir karaktere sabitler.

Karakter olarak

Seçimi karakter olarak sabitler. Mevcut satırın yüksekliği, seçimin yüksekliği ile eşleşmesi için yeniden boyutlandırılır.

Konum

Seçilen nesnenin mevcut sayfadaki konumu belirt

Yatay

Nesne için yatay hizalamayı seçin. Bu seçenek, "karakter olarak sabitle" seçildiğinde kullanılabilir değildir.

Yazdıran

Seçili nesnenin sol kenarı ile Kime kutusundaki kaynak nokta arasındaki boşluk miktarını girin. Bu seçenek sadece Yatay kutudan "Soldan"ı seçerseniz kullanılabilir.

buraya

Seçilen yatay hizalama seçeneği için kaynak noktası seçin.

Ön izleme kutusunda seçilen hizalama seçeneğinin sonucu görebilirsiniz.

Çift sayfalarda yansıt

Çift numaralı sayfalardaki yatay hizalama seçeneğini tersine çevirir.

tip

Görüntü döndürme seçeneğini, çift ya da tek sayfalardaki nesnelerin yerleşimini değiştirmek için kullanabilirsiniz.


Dikey

Nesne için dikey hizalamayı seçin.

Not Simgesi

Eğer bir nesneyi sabit yüksekliği olan bir çerçeveye sabitlerseniz sadece "Alt" ve "Orta" hizalama seçenekleri kullanılabilir.


Yazdıran

Seçili nesnenin üst kenarı ile Kime kutusundaki kaynak nokta arasındaki boşluk miktarını girin. Bu özellik sadece Dikey kutudan "Üstten" veya "Alttan" (karakter olarak) seçildiğinde kullanılabilir.

buraya

Seçelen dikey hizalama seçeneği için kaynak noktası seçin.

Keep inside text boundaries

Seçilen nesneyi, nesnenin sabitlendiği metnin yerleşim sınırları içinde tutar. Seçilen nesneyi belgede herhangi bir yere yerleştirebilmek için bu seçeneğin seçilmemiş olması gerekmektedir.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Önizleme Alanı

Displays a preview of the current selection.

Yeşil dikdörtgen seçilen nesneyi ve kırmızı dikdörtgen de hizalama kaynak noktasını gösterir. Nesneyi karakter olarak sabitlerseniz, kaynak dikdörtgeni kırmızı bir çizgiye dönüşür.

Biçim - Çapa

Format - Align Text

Lütfen bizi destekleyin!