Görüntü

Seçilen görüntünün boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.

Ayrıca, seçilen görüntünün bazı özelliklerini kısayol tuşlarıyla değiştirebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

Resim çubuğu'nda şunu tıklayın (resimler seçili iken)

Icon Graphics Properties

Grafik Özellikleri


Görüntü iletişim penceresi aşağıdaki sekme sayfalarını içerir:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Seçenekler

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Köprü

Seçilen grafik, çerçeve veya OLE nesnesi için köprü özelliklerini belirtin.

Görüntü

Seçilen görüntü için yansıtma ve bağlantı seçeneklerini belirtin.

Kırp

Seçilen grafiği kırpar ya da ölçeklendirir. Aynı zamanda grafiği özgün boyutuna da geri yükleyebilirsiniz..

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Bir grafik, çerçeve veya OLE nesnesine tıklandığında çalıştırılan makroyu tanımlar.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!