Seçenekler

Seçim için sütunların numarasını ve sütun düzenini tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Sections - Options button.


Bölümler, eklendikleri sayfadaki metin akış davranışını takip eder.

Örneğin, eğer iki sütun yerleşimli bir bölümü dört sütun yerleşimi kullanan bir sayfa biçemine eklerseniz, iki sütun yerleşimi dört sütundan bir tanesinin içine yerleştirilir.

Bölümleri de birbirinin içine yerleştirebilirsiniz, yani bir bölümü bir diğer bölümün içime ekleyebilirsiniz.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Girintiler

Bölümü sol ve sağ kenar ile ekler.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Dipnot ve sonntoları ve onların numaralandırma biçimlerini tanımlar

Lütfen bizi destekleyin!