Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Ekle - Çerçeve - Cerçeve - Sütunlar sekmesini seçin.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Sütunlar sekmesini seçin.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns


Önceden tanımlanmış sütun yerleşimlerinden seçebilir ya da kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Bir yerleşimi bir sayfa biçemine uyguladığınızda, bütün sayfalar güncellenen biçemi kullanırlar. Benzer olarak, bir yerleşimi bir çerçeve biçemine uyguladığınızda, bütün çerçeveler güncellenen biçemi kullanırlar. Ayrıca sadece tek bir çerçeve için sütun yerleşimini değiştirebilirsiniz.

Settings

Sütunlar

Bir sayfada, çerçevede veya bölümde olmasını istediğiniz sütun sayısını girin.

Seçim alanları

Önceden tanımlanmış sütun yerleşimlerinden birini de seçebilirsiniz.

Tooltips describe each predefined selection.

Uygula

Sütun yerleşimine uygulamak istediğiniz öğeyi seçiniz. Bu seçenek sadece Biçim - Sütunlar seçildiğinde kullanılabilir.

note

The following two options are only available when formatting sections.


İçeriği sütunlara dengeli olarak dağıt

Çok-sütunlu bölümlerde metni eşit olarak dağıtır.

Metin yönü

Karmaşık metin düzeni (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönünü belirleyin. Bu özellik ancak karmaşık metün düzeni (CTL) desteği etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Sütun anahat önizlemesi etrafındakileri göstermeden sadece sütunu gösterir.

Genişlik ve boşluk

OtomatikGenişlik

Eşit genişlikli sütunlar oluşturur.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Sütun numarasını, genişliğini ve bitişik sütunlarla mesafesini gösterir.

Sol ok

Sütün görüntüsünü bir sütun sola kaydırır.

Left Arrow Icon

Sol ok

Sağ Ok

Sütün görüntüsünü bir sütun sağa kaydırır.

Right Arrow Icon

Sağ Ok

Genişlik

Sütunun genişliğini girin.

Uzaklık

Sütunlar arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Ayraç çizgisi

Bu alan ancak yerleşiminiz birden fazla sütun içeriyorsa kullanılabilir.

Style

Sütun ayırıcı çizgi için biçimlendirme biçemi seçin. Eğer ayırıcı çizgi istemiyorsanız "Hiçbiri" 'ni seçiniz.

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Yükseklik

Ayırıcı çizgi uzunluğunu sütun alanı yüksekliğinin yüzdesi olarak giriniz.

Konum

Ayırıcı çizginin dikey hizalamasını seçiniz. Bu seçenek sadece çizginin Yükseklik değeri %100'den az olduğunda kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!