Anahat & Numaralandırma

Paragraftan anahat seviyesi, numaralandırma veya madde imlerini kaldırır veya bunları ekler. Ayrıca kullanılacak numaralandırma biçemini seçebilir ve numaraladırma listesindeki numaralandırmayı sıfırlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & Numbering tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

Outline

Anahat düzeyi

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select Text Body to reset the outline level.

Numaralandırma

Numaralandırma Biçemi

Select the Numbering Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window (F11) if you click the List Styles icon.

Biçem Düzenle

Seçilen numaralandırma biçeminin özelliklerini düzenleyin. Bu özellikler verilen numaralandırma biçemi ile biçimlendirilmiş bütün paragraflara uygulanacaktır.

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering... to edit the outline level and numbering style.

Not Simgesi

Outline level and Numbering Style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering... to assign numbering styles to paragraph styles.


Bu bölüm yalnızca mevcut paragrafın özelliklerini Biçim - Paragraf seçip düzenlediğinizde görünür.

Bu paragrafta yeniden başlat

Numaralandırmayı geçerli paragraftan yeniden başlatır.

Bununla başla

Bu onay kutusunu seçin ve paragrafa atamak istediğiniz sayıyı girin.

"Bununla başla" çevirme düğmesi

Paragrafa atamak istediğiniz sayıyı girin. Sonraki paragraflar girdiğiniz sayıdan itibaren ardışık olarak numaralandırılacaktır.

Satır numaralaması

Satır numaralandırma seçeneklerini belirtin. Belgenize satır numaları eklemek için Araçlar - Satır Numarama'yı seçin.

Bu paragrafı satır numaralandırmaya dahil et

Mevcut paragrafı satır numaralandırmaya dahil eder.

Bu paragrafta yeniden başlat

Satır numaralandırmayı mevcut paragrafta yeniden veya gireceğiniz sayıdan başlatır.

Bununla başla

Satır numaralandırmayı kaçtan yeniden başlatmak istediğinizi girin

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Uygula

İletişim öğesini kapatmadan seçilmiş değeri değiştirir.

Please support us!