Metin Akışı

Heceleme ve sayfalama seçeneklerini belirtin.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Paragraf - Metin Akışı sekmesini seçin.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Düzenle - Bul & Değiştir - Biçim - Metin Akışı sekmesini seçin.


Heceleme

Metin belgeleri için heceleme seçeneklerini belirtin.

Otomatik

Paragrafın neresinde ihtiyaç olursa tireler otomatik olarak eklenir.

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

Satır sonu karakterleri

Tireden önce satır sonunda bırakılacak en az karakter sayısını girin.

Satırbaşı karakterleri

Tireden sonra satır başında gözükecek en az karakter sayısını girin.

Maximum consecutive hyphenated lines

Tirelerle ayrılabilecek en fazla sayıdaki ardışıl satır sayısını girin.

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

Sonlandırmalar

Sayfa veya sütun sonlandırma seçeneklerini belirtin.

Ekle

Bu onay kutusunu işaretleyin ve kullanmak istediğiniz kesme türünü seçin.

Tür

Eklemek istediğiniz kesme türünü seçin.

Konum

Nereye sonlandırma eklemek istediğinizi seçin.

Sayfa Biçemi İle

Bu onay kutusunu işaretleyin ve sonlandırmadan sonra ilk sayfada kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Sayfa Biçemi

Sonladırmadan sonraki ilk sayfa için kullanmak istediğiniz biçimlendirme biçemini seçin.

Sayfa numarası

Kesmeyi takip eden ilk sayfa için sayfa numarası girin. Geçerli sayfa numaralandırmasının devam etmesini istiyorsanız onay kutusunun işaretini kaldırın.

Seçenekler

Bir sayfa sonlandırmasından sonra gözüken paragraflar için metin akış seçeneklerini belirtin.

Paragrafı bölme

Bir sonlandırma eklendikten sonra, paragrafı tamamını veya sütunu sonraki sayfaya kaydırır.

Paragrafları bir arada tut

Sayfa veya sütun sonlandırması eklendikten sonra mevcut paragrafı ve takip eden paragrafları bir arada tutar.

Sayfa sonunda tek kalan satırları önle

Sayfa sonlandırmasından önceki paragrafta olan en az satır sayısını belirler. Bu onay kutusunu seçin ve Satırlar kutusuna bir sayı girin. Eğer sayfa sonundaki satır sayısı Satırlar kutusuna giirilenden daha az ise, paragraf sonraki sayfaya kaydırılır.

Sayfa başında tek kalan satırları önle

Aradan sonra gelen ilk sayfadaki bir paragraftaki asgari satır sayısını belirtmektedir. Bu onay kutusunu seçin ve ardından Satırlar kutusuna bir sayı girin. Eğer sayfanın en üstündeki satır sayısı, Satırlar kutusunda belirtilen miktardan az ise aranın konumu düzeltilecektir.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Uygula

İletişim öğesini kapatmadan seçilmiş değeri değiştirir.

Lütfen bizi destekleyin!