Field

Alt menü imlecin belgedeki mevcut konumuna eklenebilecek en yaygın alan türlerini listeler. Kullanılabilir tüm türleri görmek için Daha Fazla Alan'ı seçin.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Ekle - Alan menü ögesini seçin

From the context menu:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

From toolbars:

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


Sayfa Numarası

Geçerli sayfa numarasını imleç konumuna bir alan olarak ekler. Varsayılan ayar, Sayfa Numarası karakter biçemini kullanmaktır.

Sayfa Sayısı

Belgedeki toplam sayfa sayısını alan olarak ekler.

Tarih

Geçerli tarihi alan olarak ekler. Varsayılan tarih biçimi kullanılır ve tarih otomatik olarak güncellenmez.

Zaman

Geçerli zamanı bir alan olarak ekler. Zaman işletim sisteminizin sistem ayarlarından doğrudan alınır. F9 işlev tuşu kullanılarak güncellenemeyecek bir sabit tarih biçimi uygulanır.

Başlık

Belge özelliklerinde bir alan olarak tanımlanmış başlık ekler. Bu alan Dosya - Özellikler - Tanım altındaki Başlık alanında girilmiş veriyi görüntüler.

First Author (field)

Belgeyi oluşturan kişinin adı buraya alan olarak eklenir. Alan - LibreOffice - Kullanıcı Verisi altındaki yapılan girdiye uygulanır.

Konu

Belirtilen konuyu belge özelliklerinde bir alan olarak ekler. Bu alan Dosya - Özellikler - Tanım altında Konu'da girilmiş veri olarak görüntülenir.

Daha Fazla Alan

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Lütfen bizi destekleyin!