Insert (Text from File)

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Text from File

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Text from File.

From toolbars:

Icon Text from File

Text from File


tip

Bir dosyanın her zaman içeriğinin en son sürümüne sahip olmak için, belgenize bir bölüm ekleyin ve daha sonra bu bölüme ilgili metin dosyasına bir bağlantı ekleyin. Detaylar için Bölüm ekleme 'yi inceleyin.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

File name

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

File type

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Lütfen bizi destekleyin!