Veritabanı Değiştir

Mevcut belge için veri kaynağını değiştir. Ekli alanların içeriklerini doğru olarak göstermek için, değiştirilen veritabanı aynı alan isimlerini içermelidir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


Örneğin, adres alanlarını bir forma bir adres veritabanından ekliyorsanız, daha sonra veritabanın başka bir tane eklemek için başkasıyla değiştirebilirsiniz.

Veritabanı Değiştir

Bu iletişim penceresinde aynı anda tek bir veritabanı değiştirebilirsiniz.

Kullanılan Veritabanları

Mevcut kullanılan veritabanlarını listeler. Mevcut belge veritabanı listesindeki her birinden en az bir veri alanı içerir.

Mevcut Veritabanları

LibreOffice'e kayıtlı veritabanlarını listeler.

Gözat

"*.odb" dosyasını seçmek için bir iletişim penceresi açar. Seçilen dosya Kullanılabilir Veritbanaları listesine eklenir.

Tanımla

Mevcut veri kaynağını Kullanılabilir Veritabanları listesinden seçtiğiniz bir veri kaynağıyla değiştirir.

Bir veritabanını değiştirmek için:

Her iki veritabanının eşleşen alan adları ve alan türleri içerdiğinden emin olun.

  1. Veri kaynağını değiştirmek istediğiniz belgeye tıklayın.

  2. Düzenle - Veritabanı Değiştirmenüsünü seçin.

  3. Kullanılan Veritabanları listesinde, değiştirmek istediğiniz veritabanı tablosunu seçin.

  4. Kullanılabilir Veritabanları listesinde, yerine geçecek veritabanı tablosunu seçin.

  5. Tanımla'yı tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!