Tablo Ekle

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Tablo - Tablo Ekle'yi seçin

From the tabbed interface:

Choose Insert - Table - More Options.

Choose Home - Table - More Options.

From toolbars:

Icon Insert Table

Insert Table

From the keyboard:

+ F12


LibreOffice bir tablo hücresine girdiğiniz sayıları otomatik olarak biçimlendirebilir, örneğin, tarih ve zaman gibi. Bu özelliği etkinleştirmek için, - LibreOffice Writer - Tablo'yu seçin ve Tablolardaki girdi alanındaki Sayı tanıma onay kutusuna tıklayın.

Tablo Hesaplamasının Sonucunu Başka Bir Tabloda Göstermek

İsim

Tablo için isim girin.

Sütunlar

Tabloda istediğiniz sütun sayısını girin.

Satırlar

Tabloda istediğiniz satır sayısını girin.

Seçenekler

Tablo için seçenekleri ayarlayın.

Başlık

Tabloya bir başlık satırı dahil eder.

Başlık satırlarını yeni sayfalarda tekrarla

Eğer tablo birden fazla sayfaya yayılırsa sonraki sayfanın başında tablo başlığını tekrarlar.

Başlık satırları

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

Tabloları sayfalar üzerinde bölme

Tablonun birden fazla sayfaya yayılmasını engeller.

Tablo biçemleri listesi

Yeni tablo için önceden tanımlanmış bir stil seçin.

Ekle araç çubuğunda sime

Ekle araç çubuğu üzerinde, mevcut belgeye tablo ekleyebileceğiniz Tablo Ekle iletişim penceresini açmak için Tablo simgesine tıklayın. Ayrıca oka tıklayabilir, tabloya dahil etmek istediğiniz satır ve sütun sayısı için sürükleyip son hücreye tıklayabilirsiniz.

Icon Insert Table

Insert Table

Lütfen bizi destekleyin!