Frame

Metin ve nesnelerin bir veya daha fazla sütununun yerleşimini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame


Bir çerçeveyi düzenlemek için çerçevenin kenarına tıklayın ve Biçim - Çerçeve ve Nesne'yi seçin. Seçili çerçeveyi yeniden boyutlandırmak veya taşımak için özel kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Bir çerçeveyi silmek için, çerçevenin kenarına tıklayın ve Sil'e basın.

Çerçeve içindeki metnin başında ve sonunda küçük kırmızı oklar görüyorsanız, metnin geri kalanı boyunca kaydırmak için ok tuşlarını kullanınız.

Çerçeve iletişim penceresinin önizleme alanında, çerçeve yeşil bir dikdörtgen ile, kaynak alan ise kırmızı bir dikdörtgen ile temsil edilir.

Çerçeve sabitleyiciyi "Karakter Olarak" değiştirdiğinizde etkileri önizleme yapabilirsiniz. "Taban Çizgisi" kırmızı olarak çizilir. "Karakter" yazı tipi büyüklüğünü ve "satır" çerçeve dahil olarak yüksekliği gösterir.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Seçenekler

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Köprü

Seçilen grafik, çerçeve veya OLE nesnesi için köprü özelliklerini belirtin.

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Makro

Bir grafik, çerçeve veya OLE nesnesine tıklandığında çalıştırılan makroyu tanımlar.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ekle araç çubuğunda simge:

Belgeye sürüklediğinizde bir çerçeve çizer. Çerçevenin sütun sayısını seçmek için yanındaki oka tıklayın.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Lütfen bizi destekleyin!