Kaynakça girişi ekle

Bir kaynakça başvurusu ekler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Kaynakça Girişi seçeneğini seçin


Girdi

Kaynakça veritabanından

Seçilen kaynakça veritabanına bir başvuru ekler.

Belge içeriğinden

Mevcut belgede depolanan kaynakça kayıtlarından bir kaynak ekler. Belgede depolanan bir girdi, kaynakça veritabanında depolanan bir girdiye göre önceliğe sahiptir.

Not Simgesi

Kaynakça girdileri olan bir belgeyi kaydettiğinizde, ilgili kayıtlar otomatik olarak belgedeki bir gizli alana kayıt edilir.


Kısa ad

Eklemek istediğiniz kaynakça kaydının kısa adını seçin.

Yazar, Başlık

Eğer mevcutsa, yazar adı ve seçilen kısa adın tam başlığı bu alanda görüntülenir.

Ekle

Belgeye kaynakça kaynağı ekler. Eğer yeni bir kayıt oluşturmuşsanız, kaydı bir girdi olarak da eklemeniz gerekmektedir. Aksi halde, belgeyi kapattığınızda kayıt kaybolur.

Kapat

İletişim pencersini kapar.

Yeni

Yeni bir kaynaça kaydı oluşturabileceğiniz Kaynakça Girdisi Tanımla iletişim penceresini açar. Bu kayıt sadece belgede depolanır. Bir kaydı kaynakça veritabanına eklemek için, Araçlar - Kaynakça Veritabanı 'nı seçin.

Düzenle

Seçilen kaynakça kaydını düzenleyebileceğiniz Kaynakça Girdisi Tanımla iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!