Uyumluluk Dosyasını Düzenle

Alfabetik Dizin'de yer verilecek kelimelerin bir listesini oluşturur veya düzenler. Bir uyum dosyası bir alfabetik dizinde referans edilebilen kelimeleri, belgede bulundukları sayfa numarasıyla birlikte listeler.

Bul ve Değiştir penceresindeki Tümünü Bul düğmesini, bir kelimenin göründüğü tüm yerlerin altını çizmek için kullanabilir, daha sonra bu kelimeyi eklemek için Dizin Girdisi Ekle penceresini açıp, alfabetik dizine yerleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, birçok belgede aynı alfabetik dizine ihtiyaç duyarsanız uyumluluk dosyası her kelimeyi bir kere girilmesine, listenin birçok kere kullanılmasına izin verir.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Düzenle Uyumluluk Dosya iletişim penceresine bağlanmak için:

  1. Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür'ü seçin.

  2. Tür kutusunda "Alfabetil Dizin"i seçin.

  3. Seçenekler alanında Uyumluluk dosyası kontrol kutusunu seçin.

  4. Dosya düğmesini tıklayın ve Yeniyi veya Düzenletyi seçin.

Bir uyumluluk dosyası aşağıdaki alanları içerir:

Term

Meaning

Search term

"Terim ara" belge içinde işaretlemek istediğiniz dizin girdisine karşılık gelir.

Alternative entry

"Alternatif Girdi" dizinde göstermek istediğiniz dizin girdisine karşılık gelir.

1st and 2nd Keys

Birinci ve İkinci Anahtarlar üst dizin girdileridir. "Terim Ara" veya "Alternatif girdi" birinci ve ikinci anahtarların altında altgirdi olarak görünür.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Büyük/Küçük Harf Eşleştir" büyük küçük harf duyarlıdır anlamına gelir.

Word only

"Sadece kelime" aranan terimi tek bir kelime olarak arar.


note

"Büyük/Küçük Harf Eşleştir" veya "Sadece Kelime" seçeneklerini etkinleştirmek için ilgili hücreye tıklayın ve daha sonra onay kutusunu seçin.


Uyum Dosyasını Düzenle penceresi olmadan bir uyum dosyası oluşturmak için:

Bir uyum dosyası oluştururken aşağıdaki talimatları uygulayın:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

"Büyük/küçük harf duyarlı" ve "Yalnız kelime" girdileri boş veya sıfırsa (0), "Hayır" veya FALSE olarak yorumlanır. Diğer tüm içerikler "Evet" veya TRUE olarak yorumlanır.

Örnek

Örneğin, "Boston" kelimesini alfabetik dizinin "Şehirler" girdisi altına eklemek için, uyumluluk dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:

Boston;Boston;Cities;;0;0

Eğer küçük harflerle yazılmışsa "Boston"u da bulur.

"Beacon Hill"i "Şehirler" girdisi altında Boston'ın bir ilçesi olarak eklemek için aşağıdaki satırı girin:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Lütfen bizi destekleyin!