Girdiler(kaynakça)

Kaynakça girdileri için biçimi belirtin.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Kaynakça olduğunda) seçin.


Tür

Görüntülenen türler farklı literatür kaynaklarına bağlıdır.

Yapı ve biçimlendirme

Yapı satırları dizinlerdeki girdilerin nasıl oluşturulduğunu tanımlar. Bir girdiği değiştirmek için boş kutudaki alana metin veya kodlar girebilirsiniz. Aynı zamanda boş bir kutunun içine veya kodun üstüne ve sonrasında kod düğmelerine tıklayabilirsiniz.

Sekme sonu (T)

Bir sekme durağı ekler. Öcül sekme durakları eklemek için, Karakter kutusunu doldur kısmında bir karakter seçin. Sekme durağının konumunu değiştirmek için, Sekme durağı konumu kutusuna bir değer yazın veya Sağa yasla onay kutusunu seçin.

Tür

Mevcut kaynakça içeriklerini listeler. Yapı satırına bir girdi eklemek için, girdiye tıklayın, Yapı satırındaki boş bir kutuya tıklayın ve daha sonra Ekle'ye tıklayın. Teni girdiler eklemek için Kaynakça Girdisi Tanımla iletişim penceresini kullanın.

Ekle

Yapı satırına seçili kaynakça girdisi için kaynak kodunu ekler. Listedeki bir girdiyi seçin, boş bir kutuya tıklayın ve daha sonra bu düğmeye tıklayın.

Kaldır

Yapı satırından seçili kaynak kodunu çıkarır.

Karakter Biçemi

Yapı satırı 'nda seçili kısmı için biçimlendirme biçemini belirtin.

Düzenle

Seçili karakter biçemini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Dolgu karakteri

Kullanmak istediğiniz öcül sekmeyi seçin.

Sekme konumu

Sol sayfa kenarı ve sekme sonu arasındaki uzaklığı girin.

Sağa hizala

Sekme sonunu sağ sayfa kenarına hizala.

Sırala

Kaynakça girdileri için sıralama seçeklerini belirtin.

Belge konumu

Kaynakça girdilerini belgedeki kaynak konumlarına göre sıralar. Bu seçeneği otomatik olarak numaralandırılmış kaynakları kullanmak için seçin.

İçerik

Belirlediğin Sıralama anahtarına göre kaynakça girdilerini sıralar, örneğin, yazara göre veya yayın yılına göre.

Sıralama anahtarları

1, 2 veya 3

Kaynakça girdilerini ona göre sıralayacağınız girdiyi seçin. Bu seçenek sadece Göreceli Sırala alanındaki İçerik radyo düğmesi seçildiğinde etkindir.

AZ

Kaynakça girdilerini artan alfanümerik sırada sıralar.

ZA

Kaynakça giridilerini alfanümerik olarak azalan şekilde sıralar.

Lütfen bizi destekleyin!