Girdiler (kullanıcı tarafından tanımlanmış dizin)

Kullanıcı tarafından tanımlanmış dizindeki girdiler için biçimi belrtin.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Kullanıcı Tanımlı olduğunda) seçin.


Seviye

Tanımlamak istediğiniz seviyeye tıklayın.

Not Simgesi

Kullanıcı tanımlı dizinler dizinler alt tuşları desteklemez.


Yapı ve biçimlendirme

Yapı satırları dizinlerdeki girdilerin nasıl oluşturulduğunu tanımlar. Bir girdiği değiştirmek için boş kutudaki alana metin veya kodlar girebilirsiniz. Aynı zamanda boş bir kutunun içine veya kodun üstüne ve sonrasında kod düğmelerine tıklayabilirsiniz.

Girdi metni (E)

Bölüm başlığı metnini girer.

Sekme sonu (T)

Bir sekme durağı ekler. Öcül sekme durakları eklemek için, Karakter kutusunu doldur kısmında bir karakter seçin. Sekme durağının konumunu değiştirmek için, Sekme durağı konumu kutusuna bir değer yazın veya Sağa yasla onay kutusunu seçin.

Sayfa numarası (#)

Girdinin sayfa numarasını ekler.

Bölüm bilgisi

Bölüm başlığı ve numarası gibi bölüm bilgilerini giriniz. Bölüm girdisi kutucuğunda görünmesini istediğiniz bilgiyi seçiniz.

Bölüm girişi

Dizin girdisine eklemek istediğiniz bölüm bilgisini seçin.

Şu düzeye kadar değerlendir

Üretilen dizinde gösterilen nesnelere en yüksek hiyerarşi seviyesini giriniz.

Karakter Biçemi

Yapı satırı 'nda seçili kısmı için biçimlendirme biçemini belirtin.

Düzenle

Seçili karakter biçemini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Dolgu karakteri

Kullanmak istediğiniz öcül sekmeyi seçin.

Sekme konumu

Sol sayfa kenarı ve sekme sonu arasındaki uzaklığı girin.

Sağa hizala

Sekme sonunu sağ sayfa kenarına hizala.

Biçim

Sadece Yapı satırında E# düğmesine basarsanız görünür. Bölüm numarasını ayraç ile veya ayraçsız göstermek için seçin.

Şu düzeye kadar değerlendir

Üretilen dizinde gösterilen nesnelere en yüksek hiyerarşi seviyesini giriniz.

Paragraf Biçemi girintisine göre Sekme konumu

Biçem sekmesinde seçilen paragraf biçeminde tanımlanan "soldan girinti" değerine göre sekme sonunu konumlandırır. Aksi halde, sekme sonu sool metin kenarına göre konumlandırılır.

Lütfen bizi destekleyin!