Girdiler (tablolar dizini)

Tablolar Dizini girdileri için biçim tanımlayın.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Tablolar Dizini olduğunda) seçin.


Seviye

Tanımlamak istediğiniz seviyeye tıklayın.

Tablolar Dizini sadece bir dizin düzeyine sahiptir.

Yapı ve biçimlendirme

Yapı satırları dizinlerdeki girdilerin nasıl oluşturulduğunu tanımlar. Bir girdiği değiştirmek için boş kutudaki alana metin veya kodlar girebilirsiniz. Aynı zamanda boş bir kutunun içine veya kodun üstüne ve sonrasında kod düğmelerine tıklayabilirsiniz.

Girdi metni (E)

Inserts the text of the selected entry.

Sekme sonu (T)

Bir sekme durağı ekler. Öcül sekme durakları eklemek için, Karakter kutusunu doldur kısmında bir karakter seçin. Sekme durağının konumunu değiştirmek için, Sekme durağı konumu kutusuna bir değer yazın veya Sağa yasla onay kutusunu seçin.

Sayfa numarası (#)

Girdinin sayfa numarasını ekler.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Köprü (LS ve LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Tümü

İletişim penceresini kapatmadan mevcut ayarları tüm seviyelere uygular.

Karakter Biçemi

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Düzenle

Seçili karakter biçemini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Dolgu karakteri

Kullanmak istediğiniz öcül sekmeyi seçin.

Sekme konumu

Sol sayfa kenarı ve sekme sonu arasındaki uzaklığı girin.

Sağa hizala

Sekme sonunu sağ sayfa kenarına hizala.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Paragraf Biçemi girintisine göre Sekme konumu

Biçem sekmesinde seçilen paragraf biçeminde tanımlanan "soldan girinti" değerine göre sekme sonunu konumlandırır. Aksi halde, sekme sonu sool metin kenarına göre konumlandırılır.

Lütfen bizi destekleyin!