Girdiler (alfabetik dizin)

Alfabetik dizin girişlerinin biçimini belirtin.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Alfabetik Dizin olduğunda) seçin.


Seviye

Tanımlamak istediğiniz seviyeye tıklayın.

"S" seviyesi, dizin girdilerini alfabetik ayıran tek harf başlıkları anlamına gelir. Bu başlıkları etkinleştirmek için Biçim alanındaki Alfabetik sınırlandırıcı onay kutusunu seçiniz.

Yapı ve biçimlendirme

Yapı satırları dizinlerdeki girdilerin nasıl oluşturulduğunu tanımlar. Bir girdiği değiştirmek için boş kutudaki alana metin veya kodlar girebilirsiniz. Aynı zamanda boş bir kutunun içine veya kodun üstüne ve sonrasında kod düğmelerine tıklayabilirsiniz.

Girdi metni (E)

Bölüm başlığı metnini girer.

Sekme sonu (T)

Bir sekme durağı ekler. Öcül sekme durakları eklemek için, Karakter kutusunu doldur kısmında bir karakter seçin. Sekme durağının konumunu değiştirmek için, Sekme durağı konumu kutusuna bir değer yazın veya Sağa yasla onay kutusunu seçin.

Bölüm bilgisi

Bölüm başlığı ve numarası gibi bölüm bilgilerini giriniz. Bölüm girdisi kutucuğunda görünmesini istediğiniz bilgiyi seçiniz.

Bölüm girişi

Dizin girdisine eklemek istediğiniz bölüm bilgisini seçin.

Şu düzeye kadar değerlendir

Üretilen dizinde gösterilen nesnelere en yüksek hiyerarşi seviyesini giriniz.

Sayfa numarası (#)

Girdinin sayfa numarasını ekler.

Karakter Biçemi

Yapı satırı 'nda seçili kısmı için biçimlendirme biçemini belirtin.

Düzenle

Seçili karakter biçemini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Dolgu karakteri

Kullanmak istediğiniz öcül sekmeyi seçin.

Sekme konumu

Sol sayfa kenarı ve sekme sonu arasındaki uzaklığı girin.

Sağa hizala

Sekme sonunu sağ sayfa kenarına hizala.

Biçim

Sadece Yapı satırında E# düğmesine basarsanız görünür. Bölüm numarasını ayraç ile veya ayraçsız göstermek için seçin.

Şu düzeye kadar değerlendir

Üretilen dizinde gösterilen nesnelere en yüksek hiyerarşi seviyesini giriniz.

Paragraf Biçemi girintisine göre Sekme konumu

Biçem sekmesinde seçilen paragraf biçeminde tanımlanan "soldan girinti" değerine göre sekme sonunu konumlandırır. Aksi halde, sekme sonu sool metin kenarına göre konumlandırılır.

Ana girişler için karakter biçemi

Alfabetik dizindeki ana girdiler için biçim tarzını belirler. Bir dizin girdisini ana girdiye dönüştürmek için belgedeki dizin alanının önüne tıklayın ve daha sonra Düzenle - Dizin Girdisini seçiniz.

Alfabetik sınırlandırıcı

Bölüm başlıkları gibi alfabetik olarak düzenlenmiş dizin girdilerinin başlangıç harflerini kullanır.

Virgüllerle ayrılmış anahtar

Dizin girdilerini virgüllerle ayırarak aynı satırda gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!