Girdiler (içindekiler dizini)

İçindekiler dizinindeki girdiler için biçimi belirler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür İçindekiler olduğunda) seçin.


Seviye

Tanımlamak istediğiniz seviyeye tıklayın.

Yapı ve biçimlendirme

Yapı satırları dizinlerdeki girdilerin nasıl oluşturulduğunu tanımlar. Bir girdiği değiştirmek için boş kutudaki alana metin veya kodlar girebilirsiniz. Aynı zamanda boş bir kutunun içine veya kodun üstüne ve sonrasında kod düğmelerine tıklayabilirsiniz.

Bölüm numarası (E#)

Bölüm numarasını girin. Bir başlık biçemine başlık numarası atamak için Araçlar - Bölüm Numaralama seçeneğini seçin.

Girdi metni (E)

Bölüm başlığı metnini girer.

Sekme sonu (T)

Bir sekme durağı ekler. Öcül sekme durakları eklemek için, Karakter kutusunu doldur kısmında bir karakter seçin. Sekme durağının konumunu değiştirmek için, Sekme durağı konumu kutusuna bir değer yazın veya Sağa yasla onay kutusunu seçin.

Sayfa numarası (#)

Girdinin sayfa numarasını ekler.

Köprü (LS ve LE)

Girdinin açılan (LS) ve kapanan (LE) kötü etiketleri ile sarmalanmış etiketli kısmı için bir bağlantı oluşturur. Yapı satırında, köprü oluşturmak istediğiniz kısmın önündeki boş kutuya tıklayın ve daha sonra bu düğmeye basın. Köprü oluşturmak istediğiniz kısmın sonundaki boş kutuya tıklayın ve daha sonra bu düğmeye basın. Her köprü tekil olmalıdır. Sadece tablo içerikleri için kullanılabilir.

Tümü

İletişim penceresini kapatmadan mevcut ayarları tüm seviyelere uygular.

Karakter Biçemi

Yapı satırı 'nda seçili kısmı için biçimlendirme biçemini belirtin.

Düzenle

Seçili karakter biçemini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Dolgu karakteri

Kullanmak istediğiniz öcül sekmeyi seçin.

Sekme konumu

Sol sayfa kenarı ve sekme sonu arasındaki uzaklığı girin.

Sağa hizala

Sekme sonunu sağ sayfa kenarına hizala.

Biçim

Sadece Yapı satırında E# düğmesine basarsanız görünür. Bölüm numarasını ayraç ile veya ayraçsız göstermek için seçin.

Şu düzeye kadar değerlendir

Üretilen dizinde gösterilen nesnelere en yüksek hiyerarşi seviyesini giriniz.

Paragraf Biçemi girintisine göre Sekme konumu

Biçem sekmesinde seçilen paragraf biçeminde tanımlanan "soldan girinti" değerine göre sekme sonunu konumlandırır. Aksi halde, sekme sonu sool metin kenarına göre konumlandırılır.

Lütfen bizi destekleyin!