Index (user-defined)

Dizin türü olarak Kullanıcı Tanımlı yı seçerseniz aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Kullanıcı Tanımlı olduğunda) seçin


User-defined indexes are available in the Type box when you create a new user-defined index in your document.

Tür ve Başlık

Dizinin tür ve başlığını belirtin.

Başlık

Seçilen dizine bir başlık girin.

Tür

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Elle yapılan değişikliklere karşı korumalı

Dizinin içeriği değiştirilmesin diye korur. Bir dizine elle yapılan değişiklikler, dizin yenilendiğinde kaybolur. İmlecin korumalı alanlardan kaymasını istiyorsanız, - LibreOffice Writer - Biçimlendirme Yardımı'nı seçin ve sonra Korumalı Alanlar bölümünden İmleci etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Create Index or Table of Contents

For

Belge için mi yoksa bölüm için mi dizin oluşuturulacağını seçin.

Buradan oluştur

Biçemler

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Biçem ata

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Tablolar

Dizindeki tabloları kapsar.

Grafik

Dizindeki grafikleri kapsar.

Frames

Includes frames in the index.

OLE nesnesi

Dizindeki OLE nesnelerini kapsar.

Use outline level

Assign index level according to the outline level of the heading immediately prior to the table, graphic, frame, or OLE object. With default settings, the higher the outline level, the greater the indent in the generated index.

Lütfen bizi destekleyin!