Dizin

Takip eden seçenekler Alfabetik Dizin 'i dizin türü olarak seçtiğinizde kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Alfabetik Dizin olduğunda) seçin


Tür ve Başlık

Dizinin tür ve başlığını belirtin.

Başlık

Seçilen dizine bir başlık girin.

Tür

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Elle yapılan değişikliklere karşı korumalı

Dizinin içeriği değiştirilmesin diye korur. Bir dizine elle yapılan değişiklikler, dizin yenilendiğinde kaybolur. İmlecin korumalı alanlardan kaymasını istiyorsanız, - LibreOffice Writer - Biçimlendirme Yardımı'nı seçin ve sonra Korumalı Alanlar bölümünden İmleci etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Create Index or Table of Contents

For

Belge için mi yoksa bölüm için mi dizin oluşuturulacağını seçin.

Seçenekler

Eş girişleri birleştir

Benzer girdi dizin girdilerini belgedeki geçtiği yeri gösteren sayfa numaraları olan tekil girdiler ile değiştirir. Örneğin, "10 Göster, 43 Göster", "10, 43 Göster" olarak birleştirilir.

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Birleşme -

Ardışık sayfalardaki benzer dizin girdilerini tekil girdilerler ve girdinin oluştuğu sayfa aralıkları ile değiştirir. Örneğin, "Görünüm 10, Görünüm 11, Görünüm 12" "Görünüm 10-12" olarak birleştirilir.

Büyük/küçük harf duyarlı

Benzer girdilerdeki küçük harf ve büyük harfleri ayırır. Asya dilleri için özel işlem yapılır. Eğer belgedeki girdinin ilk olayının girdinin büyüklük küçüklük durumunu tespit etmesini isterseniz, Benzer Gidileri Birleştir'i seçin.

Not Simgesi

Çok seviyeli Asya dilleri sıralamasını kullanmak için, Durum önemsiz'i seçin. Çok seviyeli sıralamada, girdilerin durumları ve aksanları göz ardı edilir ve sadece ilkel biçem halleri karşılaştırılır. Eğer biçemler aynı ise, biçemlerdeki durumlar, karakterlerin genişlikleri ve Japon Kana içerisindeki farklılıklar karşılaştırılır.


Girişleri otomatik olarak büyük harfle başla

Dizin girdisinin ilk harfini otomatik olarak büyütür.

Anahtarlar ayrı girdi olarak

Dizin anahtarlarını ayrı bir dizin girdisi olarak ekler. Bir anahtar en yüksek seviye dizin girdisi olarak eklenir ve anahtarla ilişkilendirilen girdiler girintili alt girdi olarak eklenir.

Bir dizin anahtarı tanımlamak için, Dizin Girdisi Ekle iletişim penceresini seçin.

Uyumluluk dosyası

Dizin girdilerini bir uyumluluk dosyası - dizinde kullanılacak kelimelerin bir listesi, kullanarak otomatik olarak işaretler.

Dosya

Bir uyumluluk dosyası oluşturun, seçin ya da düzenleyin.

Sırala

Dizin giridilerini sıralamak için seçenekleri ayarlar.

Dil

Dizin giridilerini sıralamak için dil kurallarını seçin.

Anahtar türü

Sayıları değerlerine göre, 1, 2, 12 gibi, sıralamak için sayısalı seçin. Sayıları karakter kodlarına göre, 1, 12, 2 gibi, sıralamak için, alfanümeriği seçin.

Lütfen bizi destekleyin!