Tür

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini seçin (türe bağlıdır)


Seçtiğiniz fihristin türüne göre bu sekme aşağıdaki seçenekleri içerir.

İçindekiler Tablosu

Takip eden seçenekler İçindekiler Dizini dizin türü olarak seçtiğinizde kullanılabilir.

Alfabetik Dizin

Takip eden seçenekler Alfabetik Dizin 'i dizin türü olarak seçtiğinizde kullanılabilir.

Table of Figures

The following options are available when you select Table of Figures as the index type.

Tablonun Fihristi

Dizin tipi olarak Tablo Dizinini seçtiğinizde aşağıdaki seçenekler mümkündür.

Kullanıcı-Tanımlı

Dizin türü olarak Kullanıcı Tanımlı yı seçerseniz aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Nesnelerin Tablosu

Takip eden seçenekler, Nesneler Tablosu 'nu dizin türü olarak seçtiğinizde kullanılabilir.

Kaynakça

Eğer Kaynakça Girişi'ni dizin türü olarak seçerseniz, takip eden seçenekler kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!