Insert or Edit Index Entry

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Bu komuta erişmek...

Insert:

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Dizin Girdisi'ni seçin

Ekle araç çubuğundan şunu tıklayın

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Edit:

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry


You can leave the Insert Index Entry and Edit Index Entry dialogs open while you select and insert or edit entries.

Index entry dialog

Dizin

Select the index that you want to add the entry to.

When editing an index entry, displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Yeni kullanıcı tanımlı dizin

Özelleşmiş bir dizin oluşturmanızı sağlayan Kullanıcı Tanımlı Yeni Dizin oluştur iletişim penceresini açar.

New User-defined Index Icon

New User-defined Index

İsim

Kullanıcı tarafından tanımlanan dizin için bir isim giriniz. Yeni dizin kullanılabilir dizinler ve tablolar listesine eklenmiştir.

Girdi

Belgedeki seçili metni görüntüler. Eğer isterseniz, dizin girişi için farklı bir kelime girebilirsiniz. Belgedeki seçili metin değiştirilmez

Or, edit the index entry if necessary. When you modify the index entry, the new text only appears in the index, and not at the index entry anchor in the document. For example, you can enter an index with comments such as "Basics, see also General".

Update entry from selection

Click the icon to update Entry with the current text selection in the document.

Update Entry from Selection Icon

Update Entry from Selection

1. Anahtar

Buraya girdiğiniz kelimeyi geçerli seçimin bir alt girişi yapar. Örneğin,"soğuk" seçerseniz ve "hava" kelimesini 1.anahtar olarak girerseniz, dizin girişi "hava, soğuk"olur.

2. Anahtar

Mevcut seçimi 1'nci anahtarın bir alt-alt girdisi yapar. Örneğin, eğer "soğuk" kelimesini seçer ve "hava durumu" kelimesini 1'nci anahtar ve "kış" kelimesini 2'nci anahtar olarak girerseniz, dizin girdisi "hava durumu, kış, soğuk" olur.

Fonetik okuma

Karşılık gelen girdinin fonetik karşılığını giriniz. Örneğin, eğer bir Kapon Kanji karakterinin birden fazla telaffuzu varsa, doğru telaffuzu Katakana kelimeleri ile girin. Kanji kelimeleri daha sonra fonetik okuma gidilerine göre sıralanacaktır. Bu özellik yalnızca Asya dil desteği aktif olduğunda kullanılabilir.

Ana Girdi

Seçilen metni alfabetik bir dizinde ana girdi yapar. LibreOffice ana girdinin sayfa numarasını dizindeki diğer girdilerden farklı bir biçimde gösterir.

Index level

Specify the index level for the inserted index entry.

note

Bu seçenek sadece içindekiler dizini ve kullanıcı-tanımlı dizin girdileri için kullanılabilir.


For Selected Entry

The following three options are available when a text selection is loaded in Entry, either by selecting the text in the document and then opening the dialog, or by using Update entry from selection in the dialog.

Apply to all other occurrences

Automatically marks all other occurrences of the selected text in the document. For a modified entry, the match is conducted on the original selection, but the modified entry is inserted as the index entry. Text in headers, footers, and frames is not included.

Yalnızca tam sözcükler

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Büyük/küçük harf duyarlı olarak

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

tip

Bir girdi içerisine bir metin alanının tüm tekrarlarını eklemek için, metni seçin, Düzenle - Bul ve Değiştir'i seçin ve Tümünü Bul'a tıklayın. Daha sonra Ekle - Girdiler ve Tablolar - Girdi'yi seçip Ekle'yi tıklayın.


Ekle

Metindeki bir dizin girdisini işaretler.

Kapat

İletişim penceresini kapatır.

Delete

Deletes the selected entry from the index. The entry text in the document is not deleted.

note

The following navigation buttons are only available in the Edit Index Entry dialog.


Previous entry (same name)

Jumps to the previous index entry with the same entry and type as the current index entry.

Previous entry (same name) Icon

Previous entry (same name)

Next entry (same name)

Jumps to the next index entry with the same entry and type as the current index entry.

Next entry (same name) Icon

Next entry (same name)

Previous entry

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Previous Entry Icon

Previous entry

Next entry

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Next Entry Icon

Next entry

tip

You can jump quickly to index entries with the Navigation Bar.


Lütfen bizi destekleyin!