İçindekiler ve Dizin

Dizin veya kaynakça girdisi ekleyebileceğiniz bir menü açar, buraya ayrıca içindekiler, dizin veya kaynakça ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Dizinler ve Tablolar seçeneğini seçin


Dizin Girdisi

Seçilen metni dizin veya içindekiler dizini olarak işaretler.

Kaynakça Girişi

Bir kaynakça başvurusu ekler.

İçindekiler, Dizin veya Kaynakça

Geçerli imleç konumunda dizin veya içindekiler tablosu ekler. Bir dizini veya içindekiler dizinini düzenlemek için, imleci dizin veya içindekiler tablosuna yerleştirin ve Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakçayı seçin.

Lütfen bizi destekleyin!