İçindekiler ve Dizin

Dizin veya kaynakça girdisi ekleyebileceğiniz bir menü açar, buraya ayrıca içindekiler, dizin veya kaynakça ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index


İçindekiler, Dizin veya Kaynakça

Geçerli imleç konumunda dizin veya içindekiler tablosu ekler. Bir dizini veya içindekiler dizinini düzenlemek için, imleci dizin veya içindekiler tablosuna yerleştirin ve Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakçayı seçin.

Dizin Girdisi

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Kaynakça Girişi

Bir kaynakça başvurusu ekler.

Lütfen bizi destekleyin!