Edit Fields (variables)

Alan içeriklerini düzenle.

Bu komuta erişmek...

Seçili alanın içerik menüsünün Alanları Düzenle seçeneğini seçin.


Type

Shows the type of the selected field.

Seç

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Biçim

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Gizle

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Uygula

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Uygula

Ok düğmeleri

Belgede aynı türün sonraki veya önceki alanına gitmek için ok düğmelerini kullanın.

Düzenle

Görünür olduğunda, alanın içeriğini düzenlemek için bir pencere açar. Pencere alanın türüne bağlıdır.

Lütfen bizi destekleyin!