Özel Etiketler

Alanlar içren bir belgeyi HTML olarak kaydettiğinizde, LibreOffice otomatik olarak tarih, zaman ve Belge Bilgisi alanlarını özel HTML etiketlerine dönüştürür. Alan içerikleri dönüştürülmüş alanların HTML etiketleri arasına eklenir. Bu özel HTML etiketleri standart HTML etiketlerine karşılık gelmez.

LibreOffice Writer alanları bir HTL belgesindeki <SDFIELD> etiketi ile tanımlanır. Alan tipi, biçim ve özel alanın adı açık HTML etiketi içerisine eklenir. HTML filtresi tarafından tanınan alan etiketinin biçimi alan türüne bağlıdır.

Tarih ve Zaman Alanları

"Tarih" ve "Zaman" alanları için, TYPE parametresi DATETIME değerine eşittir. Tarih veya zaman biçimi SDNUM parametresi ile belirlenir, örneğin tarihler için DD:MM:YY veya zaman için HH:MM:SS.

Sabit tarih ve zaman alanları için, tarih ve zaman SDVAL parametresi ile belirlenir.

LibreOffice tarafından alan olarak tanımlanan özel tarih ve zama HTML etiketleri takip eden tabloda gösterilir.

Alanlar

LibreOffice Etiketi

Tarih sabitlendi.

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Tarih değişkendir.

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Zaman sabitlendi.

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Zaman değişkendir.

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Belge Bilgisi Alanları

Belge Bilgisi alanları için, TYPE parametresi DOCINFO'ya eşittir. SUBTYPE parametresi özel alan türünü gösterir, örneğin, "Oluşturuldu" Belge Bilgisi alanı için, SUBTYPE=CREATE. Tarih ve zaman Belge Bilgisi alanları için, FORMAT parametresi DATE veya TIME'a eşittir ve SDNUM parametresi kullanılan numaralandırma biçimini belirtir. SDFIXED parametresi Belge Bilgisi alanı içeriğinin sabit olup olmadığını belirtir.

Sabit tarih veya zaman alanlarının içeriği SDVAL parametresine eşittir, aksi halde içerikler SDFIELD HTML etiketleri arasındaki metne eşittir.

LibreOffice tarafından alanlar olarak tanınan Belge Bilgisi özel HTML etiketleri takip eden tabloda gösterilir:

Alanlar

LibreOffice Etiketi

Tanımlama (sabit içerik)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Açıklama</SDFIELD>

Oluşturulma tarihi

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Çeyrek 98</SDFIELD>

Oluşturma zamanı (sabit içerik)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Değişiklik tarihi

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Pzt 23 Şbt. 98</SDFIELD>


Lütfen bizi destekleyin!