Veritabanı

Belgenize bir veritabanından alanlar ekleyebilirsiniz, örneğin: adres alanları.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - Veritabanı sekmesini seçin


Tür

Lists the available field types.

Alan türü

Anlamı

Herhangi Bir Kayıt

Kayıt Numarası kutusunda belirttiğiniz veritabanı alan içeriğini, eğer girdiğiniz Durum karşılandıysa bir eposta birleştirici alanı olarak ekler. Sadece veri kaynağı görünümü içerisinde çoklu seçilmiş kayıtlar dikkate alınır.

Bir belgeye birden fazla kayıt eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz. Bunun için belirgin bir kaydı içeren mektup formunun önüne Herhangi Bir Kayıtalanını ekleyiniz.

Veritabanı Adı

Veritabanı seçim kutusundan seçili veritabanı tablosunu ekler. "Veritabanı Adı" evrensel bir alandır, başka bir deyişle, eğer belgenize farklı isimli bir veri tabanı eklerseniz, önceden eklenmiş tüm "Veritabanı Adı" alanları güncellenir.

Posta birleştirme alanı

Yer tutucu olarak veritabanı alan adını ekleyin, böylece posta birleştirme belgesi oluşturabilirsiniz. alan içeriği mektup formunu yazdırdığınız zaman otomatik olarak eklenir.

Sonraki kayıt

Eğer tanımladığınız durum karşılanırsa bir sonraki posta birleştirme alanını belgenize ekler. Eklemek istediğiniz kayıtlar veri kaynağı görünümünde seçili olmalıdır.

Belge içerisindeki posta birleştirme alanları arasında ardışıl kayıt içeriklerinin eklenmesi için "Sonraki kayıt" alanını kullanabilirsiniz.

Kayıt numarası

Seçilen veritabanı kaydının numarasını ekler.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Veritabanı Seçimi

Alanın işaret edeceği veritabanı tablosunu ver veritabanı sorgusunu seçin. Belge içerisine birden fazla veritabanı veya sorgudan alan ekleyebilirsiniz.

Koşul

Bir duruma bağlı alanlar için, buraya kıstasları girin.

İsterseniz, "Herhangi Bir Kayıt" ve "Sonraki Kayı" alanlarına içerik eklenmeden önce sağlanması gereken bir durum atayabilirsiniz. Varsayılan durum "Doğru" 'dur. Durum metnini değiştirmediğiniz sürece durum her zaman doğru olacaktır.

Kayıt numarası

Belirttiğiniz durum karşılandığında eklemek istediğiniz kayıt sayısını girin. Kayıt sayısı veri kaynağı görünümündeki mevcut seçime karşışık gelir. Örneğin, 10 kaydı içerecek şekilde son 5 kaydı bir veritabanından seçerseniz, ilk kaydın numarası 6 değil 1 olacaktır.

Not Simgesi

Eğer farklı veritabanı (veya aynı veritabanındaki farklı tablo veya sorgular) içerisindeki alanlara işaret ederseniz, LibreOffice mevcut seçime göre kayıt numarasını belirtir.


Biçim

Eklemek istediğiniz alan biçimini seçin. Bu seçenek sayısal, mantıksal doğru yanlış, tarih ve zaman alanları için kullanılabilir.

Veritabanından

Seçilen veritabanında tanımlanmış biçimi kullanır.

Gözat

Bir veritabanı dosyası (*.odp) seçebileceğiniz dosya açma penceresi açar. Seçilen dosya Veritabanı Seçim listesine eklenir.

Kullanıcı tanımlı

Kullanıcı tanımlı biçimler listesine biçimlendirmeyi uygular.

Kullanıcı tanımlı biçimlerin listesi

Kullanılabilir kullanıcı tanımlı biçimleri listeler.

Bir form mektubunu yazdırma

Veritabanı alanı içeren bir belgeyi yazdırdığınız zaman, bir form mektubu yazdırmak istediğinize dair bir iletişim penceresi çıkar. Eğer Evet derseniz, Posta Birleştir penceresi açılır ve yazdırılmak istenen veritabanı kayıtlarını seçebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!