İşlevler

Seçtiğiniz alan türüne bağlı olmak belirli işlevlere koşullar atayabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, belgedeki bir alanı tıkladığınızda veya bir alanı gizleyen bir koşul ile karşılaşıldığında bir makroyu çalıştıran bir alan tanımlayabilirsiniz. Grafik, tablo, çerçeve ve diğer nesneleri ihtiyaç halinde belgenize ekleyen yer tutucu alanları da belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - İşlevler sekmesini seçin


Tür

Lists the available field types.

Tür

Anlamı

Koşullu metin

Eğer belli bir koşul sağlanıyorsa metni ekler. Örneğin, Condition kutusuna "sun eq 1" yazın ve "sun" değişkeni "1" olduğunda eklemek istediğiniz metni Then kutusuna yazın. Eğer isterseniz, bu koşul sağlanmadığında gösterilmesini istediğiniz metni Else kutusuna yazın. "sun" değişkenini tanımlamak için Değişkenler sekmesine tıklayın, "Değişken ayarla"yı seçin, İsim kutusuna "sun" yazın ve Değer kutusuna değeri girin.

Girdi listesi

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Giriş alanı

Döküman içinde tıklayarak açabileceğiniz bir metin alanı ekler. Görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

Makroyu çalıştır

Belgeye, tıklandığında bir makro çalıştıran bir metin alanı ekler. Alana bir makro atamak için Makro düğmesine tılayın.

Yer Tutucu

Belge içine bir yer tutucu alan yerleştirir, örneğin, resimler için. Belge içinde bir yer tucucu alana tıkladığınızda, eksik olan ögeyi eklemeniz istenir.

Gizli metin

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Gizli Paragraf

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Karakterleri birleştir

6 karaktere kadar birleştirir, böylece karakterler tek bir karakter gibi davranır.. Bu özellik sadece Asya yazı tiplerinde desteklenir.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

Fonksiyon alanları için, biçim alanı sadece tip yertutucu alanları için kullanılır. Burada, biçim yertutucunun karşılık geldiği nesneye karar verir.

Koşul

Bir duruma bağlı alanlar için, buraya kıstasları girin.

O halde, Yoksa

Sonrasında kutusuna koşul sağlandığında gösterilecek metni girin, Değilse kutusuna koşul sağlanmadığında gösterilecek metni girin.

"databasename.tablename.fieldname" biçimi kullanarak Sonra ve Değilse kutularına veritabanı alanları da ekleyebilirsiniz.

note

Eğer tablo veya alan adı veritabanında mevcut değilse, hiçbir şey eklenmez.


note

"veritabanıadı.tabloadı.alanadı" tırnak içeriyorsa, ifade metin olarak eklenir.


Referans metni

Alanda görüntülemek istediğiniz metni girin. Bir tutucu alanı ekliyorsanız, alanın üzerinde fare imlecini beklettiğinizde yardım ipucu olarak görüntülenmesini istediğiniz metni yazın.

Biçim

Alan tıklandığında çalışmasını istediğiniz makroyu seçin.

Makro adı

Seçili makronun adını görüntüler.

Yer Tutucu

Yer Tutucu alanında görünmesini istediğiniz metni yazın.

Gizli metin

Eğer koşul karşılıyorsa gizlemek istediğiniz metni yazın.

Karakterler

Birleştirmek istediğiniz karakterleri girin. Maksimum 6 karakter birleştirebilirsiniz. Bu seçenek sadece Karakterleri birleştir alan türü için kullanılabilir.

Değer

Seçili alan için bir değer girin.

Makro

Belgede, seçilen alanı tıkladığınızda çalışacak makroyu seçebileceğiniz Makro Seçici' yi açar. Bu düğme sadece "Makro çalıştır" fonksiyon alanı için kullanılabilir.

Aşağıdaki kontroller Giriş listesi alanları için görüntülenir:

Öğe

Yeni bir madde girin.

Ekle

Listeye Madde ekler.

Liste öğeleri

Maddeleri listeler. Belgede en üstteki maddeyi gösterir.

Kaldır

Listeden seçili öğeyi kaldırır.

Yukarı taşı

Listede, seçilen öğeyi yukarı taşır.

Aşağı taşı

Listede, seçilen öğeyi aşağı taşır.

İsim

Giriş listesi' ne benzersiz bir ad girin.

Öğe Seçin

Bu ileti, dökümanda Giriş listesi alanına tıkladığınızda gösterilecektir.

Belgede görüntülemek istediğiniz ögeyi seçin, sonra Tamam'ı tıklayın.

Düzenle

Girdi listesini düzenleyebileceğiniz, Alanları Düzenle: İşlevler iletişim penceresini görüntüler.

Sonraki

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Lütfen bizi destekleyin!