Cross-reference

Burası mevcut belge içerisine kaynakları veya kaynak alanlarını eklediğiniz kısımdır. Kaynaklar aynı belge içerisindeki veya ana belgedeki alt belgelerdeki kaynak alanlarıdır.

Çapraz kaynağı bir alan olarak eklemenin avantajı, belge değiştiği her seferinde elle kaynakları ayarlamama zorunluluğunuzdur. Alanları F9 ile güncelleyin ve belge içerisindeki kaynaklar da güncellenecektir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - Çapraz başvurular sekmesini seçin

Ekle - Çapraz Başvuru'yu seçin


Çapraz Başvuru Ekleme

Tür

Kullanılabilir alan türlerini listeler. Belgenize bir alan eklemek için, bir alan türüne tıklayın, Seçim listesindeki bir alana tıklayın ve Ekle'ye tıklayın. Takip eden alanlar kullanılabilir:

Tür

Anlamı

Referans Belirle

Gösterilen alanlar için bir hedef belirler. İsim altında, kaynak için bir isim girin. Kaynağı eklediğinizde, isim Seçim liste kutusunda bir belirteç olarak gözükecektir.

Bir HTML belgesinde, bu şekilde girilen kaynak alanları göz ardı edilecektir. HTML belgesindeki hedef için, Yerimi eklemelisiniz.

Referans Ekle

Belge içerisindeki başka bir konuma referans ekleme. Karşılık gelen metin konumu önce "Konum Tanımla" ile tanımlanmalıdır. Aksi halde, Seçim altınadaki bir alanı seçerek kaynak eklemek mümkün olmayacaktır.

Ana belge içerisinde, bir alt belgeden diğerine de gönderme yapabilirsiniz. Kaynak adının seçim alanında gözükmeyeceğini ve "elle" girilmesi gerektiğini unutmayın.

Bir HTML belgesinde, bu şekilde girilen alanlar göz ardı edilecektir. HTML belgelerindeki kaynak alanları için, yer imi eklemelisiniz.

Başlık

Seçim kutusu başlıkların belgede görünme sıralarına göre dizildiği bir liste gösterir.

Numaralandırılmış Paragraflar

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Yer İmleri

Belgenize Ekle - Yer imi ile yer imi eklendikten sonra, Kaynaklar sekmesindeki yer imleri girdileri kullanılabilir olur. Yer imleri belli metin alanlarını işaretlemek için kullanılır. Bir metin belgesinde, yer imlerini, belgedeki bir bölümden diğerine atlamak için kullanabilirsiniz.

Bir HTML belgesinde, bu yer imleri, örneğin köprülerin hedeflerini belirten, olarak gösterilen sabitleyiciye dönüşür.

Dipnotlar

Eğer belgeniz bir dipnot içeriyorsa, Dipnotlar girdisini seçebilirsiniz. Bir dipnota olan kaynak gösterimi dipnot numarasını döndürür.

(Resim yazısıyla eklenmiş nesneler)

Başlıkları olan nesnelere kaynak ataması yapabilirsiniz. Örneğin, bir resim ekleyin, resme sağ tıklayın, Başlık seçin. Artık nesne listede numaralı bir görsel olarak gözükecektir.


tip

Kaynaklar bire alandır. Bir kaynağı kaldırmak için, alanı silin. Eğer daha uzun bir metni kaynak olarak ayarlarsanız ve kaynağı sildikten sonra da tekrar girmek istemezseniz, metni seçin ve geçici taşıma kutusuna kopyalayın. Daha sonra onu aynı konuma Düzen - Özel olarak yapıştır komutu ile "biçimledirilmemiş metin" olarak tekrar ekleyebilirsiniz.. Kaynak silinse de metin değişmeden kalır.


Seçim

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

Hızlıca listeden bir alan eklemek için, tuşuna basılı tutup alana çift tıklayın.


In the Refer using list, click the format that you want to use.

Refer using

Seçili kaynak alanı için kullanmak istediğiniz biçimi seçin. Takip eden biçimler kullanılabilir:

Biçim

Anlamı

Page number (unstyled)

Başvuru hedefini taşıyan sayfa numarasını ekler.

Referenced text

Bütün bir kaynak hedefinin tüm metinini ekler. Dipnotlar için dipnot numarası eklenir.

“Above”/“Below”

Kaynak alanına bağıl olarak kaynak hedefin konumuna göre "üstüne" veya "altına" ekler.

Page number (styled)

Sayfa biçeminde belirtilen biçimi kullanarak kaynak hedefi içeren sayfa sayısını ekler.

Sayı

Başlık numaları veya numaralandırılmıi paragraflar ile içeriğe bağlı üst seviyeleri ekler. Bu tablonun altındaki takip eden kısma daha detaylı bilgi için bakın.

Numara (içerik yok)

Sadece başlık numarasını ya da numaralandırılmış paragrafı ekler.

Numara (tam içerik)

Başlık numarası veya numaralandırılmış paragraf ile tüm üst seviyeleri ekler.

Bölüm

Kaynak hedefi içeren bölüm numarasını ekler.

Kategori ve Numara

Sınıflandırmayı (başlık türü) ve kaynak hedef numarasını ekler. Bu seçenek sadece kaynak hedef başlıklı bir nesne ise kullanılabilir.

Resim yazısı

Kaynak hedefin başlık etiketini ekler. Bu seçenek sadece kaynak hedef başlıklı bir nesne ise kullanılabilir.

Numaralandırma

Kaynak hedefin başlık numarasını ekler. Bu seçenek sadece kaynak hedef başlıklı bir nesne ise kullanılabilir.


note

"Satı" biçimi, başlık numarasını veya numaralandırılmış paragrafı ekler. Üst seviyeler gerekli olduğunda içeriğe bağlı olarak eklenir.


note

Örneğin, Bölüm 1, alt bölüm 2 ve alt kısım 5'te iseniz, bu durum 1.2.5 olarak numarandırılır. Buraya, önceki "1.2.4" alt kısmı için bir kaynak eklediğinizde ve "Sayı" biçimini uyguladığınızda, kaynak "4" olarak gözükecektir. Eğer bu örnekte numaralandırma daha fazla alt seviyeyi gösterecek şekilde ayarlanırsa, aynı kaynak "2.4" veya "1.2.4" olarak ayara bağlı olarak gözükecektir. Eğer "Sayı (tüm içerik)" biçimini kullanırsanır, numaralandırılmış paragrafın biçimine bakmaksızın her zaman "1.2.4" göreceksiniz.


İsim

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Ana belgede, Seçim listesi içerisinde farklı alt belgelerdeki hedefler gösterilmez. Hedefe bir kaynak gösterim eklemek istiyorsanız, İsim kutusu içerisine yolunu ve adını yazmalısınız.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Belgedeki metni seçer ve daha sonra bir kaynak eklerseniz, seçtiğiniz metin eklediğiniz alanın içeriği olur.

Lütfen bizi destekleyin!