Yazıcı

Zarf için yazdırma seçeneklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Zarf - Yazıcı sekmesini seçin


Yazıcınızı zarflara göre ayarlamak için yazınızla birlikte gelen belgelere başvurunuz. Zarflar, yazıcının modeline göre sağa, sola ya da ortaya yukarı ya da aşağıya dönük şekilde yerleştirilebilir.

Yatay sol

Zarfı yazıcı tepsisinin sol köşesinden yatay olarak besler.

Yatay orta

Zarfı yazıcı tepsisinin ortasından yatay olarak besler.

Yatay sağ

Zarfı yazıcı tepsisinin sağından yatay olarak besler.

Dikey sol

Zarfı yazıcı tepsisinin sol kenarından dikey olarak besler.

Dikey orta

Zarfı yazıcı tepsisinin ortasından dikey olarak besler.

Dikey sağ

Zarfı yazıcı tepsisinin sağ kenarından dikey olarak besler

Üstten yazdır

Zarfı yazıcı tepsisine baskı yüzü yukarı dönük şekilde besler.

Alttan yazdır

Zarfı yazıcı tepsisine baskı yüzü aşağıya dönük şekilde besler.

Sağa kaydır

Yazdırma alanını ne kadar sağa kaydırmak istediğinizi girin.

Aşağıya kaydır

Yazdırma alanını ne kadar aşağı kaydırmak istediğinizi girin.

Geçerli yazıcı

Geçerli yazıcının adını gösterir.

Kurulum

Kağıt biçimi ve yönlendirme gibi ek yazıcı ayarlarını tanımlayabileceğiniz Yazdırma Kurulumu iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!