Seçenekler

Başlık etiketine bölüm numarasını ekler. Bu özelliği kullanmak için, önce bir paragraf biçemine bir anahat düzeyi atamak, ve sonra belgede bölüm başlıkları için biçem uygulamak gerekir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Başlık - Seçenekler seçeneğini seçin

İçerik menüsünden Başlık - Seçenekler'i tıklayın


Bölüm numaralandırması

Resim yazısı etiketlerine bölüm numarası eklediğinizde, resim yazısı numaralandırma bölüm başlığıyla karşılaştığında sıfırlanır. Örneğin bölüm 1'deki son şekil "Şekil 1.12" ise, sonraki bölümdeki ilk şekil "Şekil 2.1" olacaktır.l

Seviye

Alt yazı etiketinde içermek istediğiniz, bölüm sıralı dizisinde yukarıdan aşağıya anahat seviyelerini seçin.

Ayırıcı

Bölüm numarası ve başlık numarası arasına eklemek istediğiniz karakteri girin.

Kategori ve çerçeve biçimi

Karakter biçemi

Karakter biçemini belirler.

Kenarlık ve gölge uygula

Nesneye, resim yazısı çerçevesine kadar kenarlık ve gölge uygular.

Adding Chapter Numbers to Captions

Başlıkları Kullanmak

Bölüm Numaralandırma

Lütfen bizi destekleyin!