Dipnot/Sonnot

Belgeye bir dipnot veya sonnot ekler. Note için sabitleyici imlecin mevcut pozisyonuna eklenir. Otomatik numaralandırma ve özelleşmiş sembol arasında seçim yapabilirsiniz.

Takip eden durum Dipnot ve Sonnotlara uygulanır.

Dipnotlar bir sayfanın en sonuna eklenir, ve sonnotlar bir belgenin en sonuna eklenir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Üst bilgi ve Alt bilgi - Üst bilgi veya Alt bilgi'yi seçin

İçerik menüsünü açın - seçin: Dipnot/Son Not(Eklenmiş Dipnot/Sonnot)

Ekle araç çubuğundan şunu tıklayın

Simge

Dipnotu Doğrudan Ekle


Numaralandırma

Dipnotlar ve sonnotlar için kullanmak istediğiniz numaralama türünü seçin.

Otomatik

Eklediğiniz dipnot ve sonnotlara ardışık numaraları otomatik olarak ekler. Otomatik numaralandırma için ayarı değiştirmek için, Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar'ı seçin.

Karakter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Seç

Bir dipnot ya da sonnot sabitleyici olarak özel karakter ekler.

Tür

Bir dipnot mu yoksa sonnot mu ekleneceğini seçin. Sonnot numaralandırması dipnot numaralandırmasında ayrıdır.

Dipnot

Belgede mevcut imleç konumu bir dipnot sabitleyici ekler, ve sayfanın altına bir dipnot ekler.

Sonnot

Belgedeki mevcut imleç konumuna sonnot sabitleyicisi ekler. ve belgenin sonuna da sonnot ekler.

Dipnot veya Sonnot Eklemek veya Düzenlemek

Footnotes/Endnotes

Lütfen bizi destekleyin!