Bölüm

Bölümün özelliklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Yeni Bölüm

Yeni bölüm için isim girin. Varsayılan olarak, LibreOffice otomatik olarak "Bölüm X"'i yeni bölümlere atar, burada X ardışıl bir sayıdır.

Bağlantı

Bağlantı

Başka bir belgeden içerik veya geçerli bölümdeki başka belgeden bölüm ekler.

DDE

bir DDE bağlantısı oluşturur. Bu onay kutusunu seçin ve daha sonra kullanmak istediğiniz DDE komutunu seçin. DDE seçeneği sadece Bağlantı onay kutusu seçildiyse kullanılabilir.

DDE komutunun genel sözdizimi "<Server> <Topic> <Item>" şeklindedir, burada sunucu veriyi içeren uygulamanın DDE adıdır. Başlık Maddenin yerine işaret eder (genelde de dosya adıdır) ve Madde asıl nesneyi temsil eder.

Örneğin, abc.odt LibreOffice metin belgesinden "Bölüm1" isminde bir bölümü DDE bağlantısı olarak eklemek için şu komutu kullanın: "soffice x:\abc.odt Bölüm1". "abc.xls" isimli Microsoft Excel çalışma sayfasından ilk hücrenin içeriğini eklemek için, şu komutu kullanın: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". Aynı zamanda DDE bağlantısı olarak eklemek istediğiniz öğeleri de kopyalayabilirsiniz ve daha sonra Düzen - Özel Yapıştır'ı seçin. Daha sonra Düzen - Alanlar'ı seçerek bağlantı için DDE komutunu görebilirsiniz.

Dosya adı

Eklemek istediğiniz dosya için dosya yolunu ve dosya adını girin veya dosyayı konumlandırmak için Gözat düğmesine tıklayın.

Gözat

Bağlantı olarak eklemek istediğiniz dosyanın konumunu belirleyin ve Ekleyi tıklayın.

Bölüm

Bağlantı olarak eklemek istediğiniz bölüm için kaynak dosyasını seçin.

Bağlantı eklenmiş bölümler içeren bir belge açtığınızda bağlantıları güncellemeye yönlendirilirsiniz.

Yazma Koruması

Koru

Seçilen bölümü düzenlenmekten korur.

Parola ile

Seçilen bölümü bir parola ile korur. Parola en az 5 karaktere sahip olmalıdır.

Parola

Geçerli parolayı değiştirebileceğiniz bir pencere açar.

Gizle

Gizle

Seçili alanı basılmaktan korur ve gizler. Gezinti içerisinde saklı bölümlerin bileşenleri gri olarak gözükür. Gezinti içerisindeki saklı bileşenin üzerine fare imlecinizi getirirseniz, "saklı" yardım ipucu gözükür.

Not Simgesi

Eğer bir bölüm bir sayfadaki, bir üst bilgideki, alt bilgideki, dipnottaki, çerçevedeki veya tablo hücresindeki tek içerikse o bölümü gizleyemezsiniz.


Koşul ile

Bölümü saklamak için karşılanması gereken durumu girin. Durum bir mantıksal bölümdür, "SELAMLAMA EQ Mr." gibi. Örneğin, eğer posta birleştirme form mektubu özelliğini "Bay", "Bayan" veya "Bay ve Bayan" içeren "Selamlama" veritabanı alanını tanımlamak için kullanırsanız, daha sonra bölümün sadece selamlamasının "Bay" olması durumunda basılmasını sağlayabilirsiniz.

Başka bir örnek "x" alan değişkenini oluşturup değerini 1 olarak atamaktır. Daha sonra bu bölümü saklamak için bu değişkene bağlı olarak bir durum tanımlayın, "x eq 1" gibi. Eğer bölümü göstermek istiyorsanız, "x" değişkeninin değerini "0" olarak ayarlayın.

Özellikler

Bu iletişim penceresi alanını eğer mevcut belge bir XForm belgesi ile görürsünüz.

Salt-okunur belge düzenleyebilme

Bölümlerin içeriğini sadece okuma modunda açılsa bile düzenlemeye izin vermek için seçin.

Lütfen bizi destekleyin!